[joi, 13 noiembrie] Aşezat în mormânt

Text de studiu: Matei 27:51-61; Ioan 19:31-42

Multe lucruri s-au întâmplat în momentul în care Isus a murit. În tot cerul a fost un strigăt extraordinar de victorie. Isus îl învinsese pe Satana! Ființele credincioase din întregul univers îi aduceau laude lui Dumnezeu. La cruce, sutașul roman a fost convins de Duhul Sfânt. Ce a spus soldatul când a văzut răbdarea lui Isus şi a auzit strigătul Său de victorie atunci
când a murit? Matei 27:54 El a fost a treia persoană (împreună cu Simon, care a purtat crucea, și hoțul de pe cruce) care şi-a declarat credința în Isus în acea zi. Moartea lui Isus nu era inutilă. Isaia 53:11

În același timp, un preot în templu se pregătea să înjunghie mielul pentru jertfa de seară. Dar Isus, Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1:29), tocmai fusese sacrificat. Nu mai era nevoie de sacrificii la templu. Un cutremur teribil s-a petrecut în acel moment. Oamenii s-au îngrămădit unii în alţii, din munți s-au desprin stânci și au căzut în vale. Mormintele s-au deschis. Ce s-a întâmplat în templu cu perdeaua dintre Sfânta şi Sfânta Sfintelor? Marcu 15:37,38 În toată spaima de atunci, preotul a scăpat cuțitul; mielul a fugit. Isus murise la timp. Profeția lui Daniel spunea că Mesia urma să fie sacrificat, iar sacrificiile de la templu aveau să înceteze la mijlocul celei de-a 70-a săptămâni (Daniel 9:26,27), adică în primăvara anului 31 d.Hr. Chiar acela a fost momentul când Isus a murit. Isus era mort, dar liderii religioși încă se temeau de El. Ei au vrut ca Isus să fie luat de pe cruce imediat. Oamenii care erau răstigniți nu mureau în doar câteva ore. Ce au făcut soldații pentru a se asigura că Isus murise? Ioan 19:32–37

Ucenicii erau cu inima zdrobită. Ei Îl iubeau pe Isus mai mult ca niciodată și nu puteau suporta să vadă cum nişte străini Îl dau jos de pe cruce şi-L duc să fie înmormântat la un loc cu nelegiuiţii. Dar ei erau cu toții săraci. Cum Îi puteau oferi o înmormântare corespunzătoare? Ioan și femeile au rămas să vadă desfăşurarea lucrurilor. Ce s-a întâmplat apoi? Ioan 19:38-42; Luca 23:54-56

Aplicație: Ucenicii nu ar fi fost atât de descurajaţi dacă și-ar fi amintit cuvintele lui Isus. Matei 20:18,19 Ne pot încuraja promisiunile lui Dumnezeu dacă nu le citim și nu ni le amintim?