[miercuri, 12 ianuarie] „S-a isprăvit” – 2

Îngerii loiali au urmărit Marea luptă dintre Dumnezeu și Satana timp de patru mii de ani. Când Isus S-a născut, Satana și-a concentrat toată energia pe un singur obiectiv – încercarea de a-L determina pe Isus să păcătuiască măcar o dată. Dar nu a reușit s-o facă. Cu cât Satana Îl ispitea mai mult pe Isus, cu atât mai mult Isus se baza pe relaţia cu Tatăl Său. Așa a reușit să rămână curat și fără păcat.

Îngerii au privit apoi cu uimire cum Satana i-a inspirat pe oameni să aibă un comportament violent faţă de Isus. Au fost chiar mai uimiți de spiritul iertător al lui Isus faţă de dușmanii Lui, iertare pe care nu a încetat s-o ofere nici după ce fusese pironit pe cruce (Luca 23:34).

După ce a strigat: „S-a isprăvit”, Isus a plecat capul și a murit. El a murit arătând o dragoste desăvârșită, neavând niciun păcat.

S-A ISPRĂVIT – Isus a demonstrat că este posibil să păzim Legea lui Dumnezeu. A demonstrat că putem avea o viaţă fără păcat, depinzând de Dumnezeu. El a arătat că păcatul nu poate fi scuzat. Evrei 4:15,16; 1 Ioan 3:3-6

S-A ISPRĂVIT – Isus a demonstrat că Legea lui Dumnezeu este eternă; nu poate fi schimbată. Dacă Legea ar fi putut fi schimbată, Isus nu ar mai fi trebuit să moară. Faptul că Isus a murit pe cruce arată ca Legea nu poate fi schimbată. Romani 3:31; 7:12

S-A ISPRĂVIT – Isus a demonstrat diferenţa uriașă între Dumnezeu și Satana. Isus, Dumnezeu Fiul, S-a smerit pe El Însuși și a murit. Filipeni 2:5-8 El a fost dispus să fie pentru totdeauna separat de Tatăl, dacă numai așa putea fi salvată rasa umană păcătoasă (Marcu 15:34). Satana, pe de altă parte, L-a omorât pe Fiul lui Dumnezeu, în timp ce încerca să-și satisfacă ambițiile egoiste. Îngerii loiali din cer au putut atunci să vadă clar rezultatele finale ale ascultării de Satana și pe cele ale ascultării de Dumnezeu. Au văzut că Dumnezeu, nu Satana, este cel care iubește cu adevărat pe cei pe care i-a creat.

S-A ISPRĂVIT – Isus l-a învins pe Satana, a câștigat biruința. Într-o zi, atât păcatul, cât și Satana vor fi nimiciţi. Apocalipsa 21:4 Deși Marea luptă încă nu s-a încheiat, totuși răscumpărarea omului este acum sigură. Într-o zi, toţi cei care Îl acceptă pe Isus vor fi mântuiţi pentru totdeauna. Apocalipsa 7:9-12

Aplicaţie: Acum trebuie să decizi de partea cui vrei să fii. Alege acum să-L urmezi pe Isus!