[marți, 11 ianuarie] „S-a isprăvit” – 1

Chiar înainte ca Isus să Se predea Tatălui Său și să moară, a mai spus ceva. Ce anume? Ioan 19:30

Ce a vrut Isus să spună prin acele cuvinte? Ce anume se sfârşea? Pentru a răspunde la această întrebare, noi trebuie să ne întoarcem la începutul Marii lupte. Când Satana a început să lucreze împotriva lui Dumnezeu, el spunea că Legea lui Dumnezeu exista doar pentru beneficiul și slava Lui Însuși – acel Dumnezeu fiind mai preocupat de El Însuși decât de creaturile Sale. Satana a făcut să pară că el, nu Dumnezeu, era mai mult interesat de binele universului.

Satana a mai spus că era imposibil să respecţi Legea lui Dumnezeu şi că el putea face o lege mai bună decât aceasta. Unii dintre îngeri au ales să-l creadă pe Satana, dar alții au ales să rămână loiali lui Dumnezeu. Dar chiar și îngerilor credincioşi le era dificil să înţeleagă pe deplin care avea să fie rezultatul final al metodei de guvernare a lui Satana. Așa că Dumnezeu i-a dat timp lui Satana pentru a-şi pune în aplicare planul. Astfel, întregul univers avea să vadă rezultatele guvernării sale și pe cele ale conducerii lui Dumnezeu.

Când Adam și Eva au păcătuit, planul lui Dumnezeu de a ne salva (Planul de răscumpărare) a intrat imediat în vigoare. Care era planul lui Dumnezeu? Ioan 3:16 Cum avea să funcționeze acel plan? Noi am păcătuit și meritam să murim (Romani 6:23), dar Dumnezeu pusese la cale un plan de salvare pentru noi. Din moment ce legea spune că păcătoșii trebuie să moară, Isus avea să vină în această lume și să ia toate păcatele noastre asupra Sa. Isus avea să suporte apoi moartea pe care o meritam, pentru ca noi să putem alege să primim darul vieții veșnice. 2 Corinteni 5:19-21; 1 Petru 2:24

Pentru următorii patru mii de ani, îngerii loiali au urmărit lucrarea lui Dumnezeu și pe cea a lui Satana. Dumnezeu întotdeauna era preocupat să-l ajute pe om, în timp ce Satana lucra întotdeauna pentru a-l ruina și distruge.

Aplicaţie: Biblia ne descoperă cum este Dumnezeu și cum este Satana. Pe care dintre cei doi îți dorești să îl ai ca stăpân? Pe cine alegi astăzi?