[luni, 10 ianuarie] Victorios prin credință

Text de studiu: Matei 27:45-50

În jurul amiezii, soarele părea că dispare și s-a lăsat un întuneric dens. Blestemele și batjocura s-au oprit imediat, în timp ce toţi, inclusiv preoții şi conducătorii îngroziți, s-au aruncat la pământ crezând că venise ziua judecăţii. Dumnezeu a trimis acest întuneric pentru a ascunde ultimele ore de agonie ale lui Isus. Dumnezeu a fost chiar acolo, în norul întunecat, suferind împreună cu Fiul Său, dar Isus nu a putut vedea sau simți prezența Lui. Trebuia să sufere singur.

Cam pe la ora trei după-amiaza s-a luminat din nou, dar întunericul încă Îl ţinea ascuns pe Isus. Apoi Isus a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” Isus exprima durerea incredibilă de a fi separat de Tatăl Său — durere produsă de păcatele noastre puse asupra Lui.

Isus nu alesese niciodată păcatul. Satana știa că dacă nu-L determină pe Isus să păcătuiască înainte de a muri, el și îngerii lui vor fi distruşi pentru totdeauna. Așa că a făcut tot ce a putut ca să-L convingă pe Isus să coboare de pe cruce. Nu e de mirare că-L făcea să sufere cât de mult posibil atât fizic, cât şi mental!

Dar Isus nu a cedat ispitelor lui Satana. Deși nu a putut vedea sau simți prezența Tatălui, şi-a amintit de multele ocazii în care Tatăl Îi arătase că L-a acceptat ca Fiu al Său. Matei 3 3:16,17; 17:5; Ioan 12:28 Isus, prin credință, a ales să se bazeze pe această dovadă anterioară a acceptării Tatălui Său. În ciuda felului în care simțea, ce anume din ce a spus Isus ne arată credința Sa în Dumnezeu? Luca 23:46

Isus a vorbit cu voce tare și clară, iar fața Lui strălucea ca soarele. Nu S-a mai simţit părăsit de Tatăl Său. S-a încrezut în dragostea lui Dumnezeu. Prin credință, Isus a câștigat victoria! Apoi Isus a murit – învingător asupra lui Satana. Apocalipsa 12:10

Aplicație: Nu ne vom confrunta niciodată cu ispite la fel de puternice ca Isus, dar am putea câștiga victoria la fel ca El. 1 Ioan 5:4 Câștigăm, de asemenea, atunci când — în loc să ne încredem în sentimentele noastre — alegem să ne încredem în promisiunile lui Dumnezeu găsite în Biblie.