[duminică, 9 ianuarie] „Pe Sine nu se poate mântui!”

Text de studiu: Ioan 19:20-27

Când Isus a privit spre mulțimea adunată în jurul crucii, a observat pe cineva special pentru El — pe mama Lui dragă. Aceasta leșinase privind neajutorată cum soldații băteau cuiele în mâinile și picioarele lui Isus, iar ucenicii o duseseră cu grijă ceva mai departe. Dar ea nu putea suporta să stea departe de El, așa că Ioan o adusese înapoi.

Chiar pe cruce fiind, Isus le-a vorbit cu dragoste — ei şi lui Ioan. Ce le-a spus? Ioan 19:26,27

Ioan a înțeles ce voia Isus să spună. A luat-o pe Maria la el acasă și a îngrijit-o. Nu numai Maria a primit o binecuvântare, ci și Ioan a fost binecuvântat. Atâta timp cât Maria a trăit, i-a amintit constant lui Ioan de Isus. Și acum, Isus murea. Chiar dacă El nu păcătuise niciodată, păcatele fiecărei persoane au fost puse asupra lui. Greutatea acestor păcate apăsa din ce în ce mai mult asupra lui Isus și Îl separa de Tatăl Său.

Isus a simțit foarte intens cât de teribil este păcatul. Știa că plata păcatului este moartea – moartea veșnică. El nu înţelegea cum ar fi putut duce păcatele lumii și totuși să trăiască din nou. Isus avea sentimentul că nu avea să-L mai vadă niciodată pe Tatăl Său. Isus alegea să moară pentru totdeauna, ca noi să avem viața veșnică. Durerea fizică cu care Isus se confrunta era îngrozitoare, dar suferința lui sufletească era mult mai mare, astfel încât abia simțea durerea fizică. Liderii religioși Îl batjocoreau şi spuneau: „Pe alţii i-a mântuit, iar pe Sine nu se poate mântui!” (Matei 27:42). Ei nu știau cât de adevărate erau aceste cuvinte. Isus nu Se putea salva pe Sine și să plătească, în acelaşi timp, şi prețul pentru păcatele noastre. Isaia 53:4,5

Aplicație: Amintiți-vă că Isus nu a purtat păcatele unei singure persoane. El a purtat păcatele fiecărei persoane în parte. Nu e de mirare că nu vom înţelege niciodată pe deplin prin ce a trecut Isus. Totuși, putem să alegem să ne eliberăm de Satana și să trăim vieți bune, neprihănite! Fără Jertfa lui Isus nu ar exista posibilitatea de a alege. Vrei să dai votul tău lui Isus? 1 Petru 2:24