[sâmbătă, 8 ianuarie]

Adevărat sau fals?

a.) A / F Pilat L-a condamnat pe Isus înainte de a asculta acuzațiile împotriva Lui.
b.) A / F Pilat știa că Isus era nevinovat.
c.) A / F Irod știa că Isus era nevinovat.
d.) A / F Pentru că Pilat era păgân, Duhul Sfânt nu-l putea impresiona.
e.) A / F Isus ar fi putut face o minune, astfel încât Irod să-L elibereze.
f.) A / F Irod a permis soldaților să-L batjocorească și să-L bată pe Isus, dar el însuși nu a luat parte.
g.) A / F În mulțime se aflau îngeri răi care semănau cu oamenii.
h.) A / F Satana însuși a condus mulțimea care cerea moartea lui Isus.
i.) A / F Unii dintre soldații romani sau dintre spectatori, unii preoți și conducători au fost convinşi că Isus era Fiul lui Dumnezeu.
j.) A / F Unii au simțit simpatie și milă pentru Isus.
k.) A / F Chiar şi Pilat a simțit simpatie pentru Isus.

Isus sau Baraba?

Scrie „B” lângă cuvintele care îl descriu pe Baraba. Scrie „I” lângă cuvintele care Îl descriu pe Isus.
a.) _ rău b.) temător
c.) blând d.) hoț
e.) bun f.) vinovat
g.) pur h.) pungaş
i.) nobil j.) ucigaș
k.) sfidător l.) rebel
m.) înrăit n.) infractor
o.) demn p.) _ nevinovat

Pune cuvintele în ordine și descoperå versetul indicat (Luca 23:34):

fac Tată iartă-i nu căci știu ce

 1. Numerotați evenimentele în ordinea în care au avut loc!
  a.) _ Isus a fost judecat a doua oară de Pilat. b.) Sinedriul L-a condamnat pe Isus la moarte într-un proces ţinut dimineața devreme.
  c.) Sinedriul L-a condamnat pe Isus la moarte în timpul unui proces de noapte.
  d.) Isus S-a rugat în Grădina Ghetsimani.
  e.) Isus a fost dus în sala de judecată a lui Pilat.
  f.) Isus a fost dus la palatul lui Ana.
  g.) Isus a fost interogat de Caiafa.
  h.) Isus a fost trădat de Iuda.
  i.) Iuda s-a spânzurat.
  j.) Isus a fost crucificat.
  k.) Isus a fost dus la Irod.
  l.) _ Pilat și-a spălat mâinile.