[vineri, 7 ianuarie] Pe cruce

Text de studiu: Matei 27:38-43; Luca 23:39-43

A urmat cea mai teribilă și plină de batjocură scenă din partea celor adunați acolo. Ei Îl îndemnau să coboare de pe cruce, dovedind în felul acesta că era Fiul lui Dumnezeu. Matei 27:39,40 Liderii religioși s-au alăturat mulțimii în batjocorirea lui Isus. Ce au spus ei? Versete 41-43 Toți făceau exact ceea ce le spunea Satana să facă.

Dacă El ar fi coborât de pe cruce, ar fi crezut ei în Isus? Nu. Au primit mereu dovezi ale identității Sale. Calmul, răbdarea și spiritul iertător al lui Isus — chiar în timp ce avea parte de un tratament atât de urât — au fost cele mai bune dovezi că El era Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Isusa ales să nu Se salveze pe Sine, putem fi iertați și readuși în comuniune cu Dumnezeu. A urmat totuși ceva ce L-a încurajat pe Isus. Ambii hoți care erau răstigniți cu El se alăturaseră la început mulțimii, batjocorindu-L. Unul dintre ei însă a avut alte gânduri curând după aceea.

Acest om Îl văzuse pe Isus înainte şi voise să-I urmeze învățăturile. Dar liderii religioși îl convinseseră să nu-L urmeze pe Isus și, în schimb, el şi-a ales prieteni ca Baraba, care l-au condus să aibă un comportament din ce în ce mai rău, până şi-a adus la tăcere conștiința. În cele din urmă, a fost arestat și condamnat la moarte.

Dar el L-a văzut din nou pe Isus în timpul procesului Său și l-a auzit pe Pilat spunând că era nevinovat. A văzut semnul de deasupra capului lui Isus şi şi-a aminti tot ce auzise despre Isus. La picioarele crucilor, i-a auzit pe preoţi criticându-L, dar și pe alții apărându-L pe Isus. Duhul Sfânt îi impresionase mintea și el a început să creadă că Isus era într-adevăr Mesia — „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii” (Ioan 1:29).

Mai era încă speranță pentru el? Ce i-a spus acesta lui Isus? Luca 23:42 Imediat Isus i-a promis că avea să fie salvat. O lumină strălucitoare a străpuns întunericul din jurul curcii, iar tâlharul acela a avut certitudinea că fusese acceptat de Dumnezeu.

Aplicaţie: Mulți oameni cred că pot aștepta până la sfârșitul vieții lor ca să se pocăiască. Este oare înțelept așa? Nu! Ar putea fi prea târziu atunci. De câte ori întârziem în a-I da ascultare Duhului Sfânt, devine şi mai greu să ascultăm pe viitor. Evrei 3:7-13 Acest tâlhar a fost singurul care L-a încurajat pe Isus în ziua aceea. Suferința Lui nu era în zadar – o singură persoană crezuse! Îl vei încuraja și tu pe Isus astăzi?