[joi, 6 ianuarie] „Tată, iartă-i”

Text de studiu: Luca 23:26-38

Datorită tratamentului inuman, a faptului că pierduse sânge și din cauza angoasei pe care o avea de îndurat la nivel psihic, la momentul în care a fost condamnat la moarte de către Pilat, Isus era destul de slăbit. Acum, crucea grea făcută pentru Baraba a fost pusă pe umerii Săi plini de răni. Isus a leșinat și a căzut de două ori. Deși se vedea clar că nu-Și putea purta crucea, mulțimii nu i-a părut rău pentru El. Niciunul dintre cei care se aflau în preajmă nu ar fi dorit să o poarte. Acest lucru i-ar fi făcut „necuraţi”. Ce s-a întâmplat în continuare? Luca 23:26

O mulțime mare Îl urma pe Isus în afara orașului, spre Calvar. Cu numai o săptămână mai devreme, mulţi dintre ei Îl întâmpinaseră cu ramuri de finic (palmier) şi Îi aduseseră slavă când intrase în Ierusalim pe un măgăruş. Chiar și ucenicii, în loc să-I fie aproape, Îl urmau de la distanță.

La Calvar, doi hoți, urmași de-ai lui Baraba, au fost răstigniți împreună cu Isus. Ei s-au zbătut și au blestemat în timp ce erau legaţi de crucile lor. Dar când Isus a fost bătut în cuie pe cruce, El nu a opus rezistenţă. Care au fost singurele cuvinte pe care le-a rostit? Versetul 34

Isus a fost dezbrăcat de haine înainte de crucificare, iar soldații, împlinind profeția, au tras la sorţi pentru ele. Psalmii 22:18

Isus nu mâncase și nici nu băuse din ziua precentă. Îi era foarte sete. Oamenilor care erau crucificaţi le era permis să bea un amestec menit să le diminueze durerea. (Matei 27:34). Dar când Isus l-a gustat, nu a vrut să bea. Mintea Lui trebuia să fie limpede. Dacă Și-ar fi amorţit simţurile, I-ar fi oferit un avantaj lui Satana.

Deasupra capului lui Isus a fost pus un semn pe careîl scrisese Pilat. Ce scria pe acea plăcuță? Matei 27:37 Toată lumea putea acum să vadă că liderii religioși erau dispuși chiar să-şi sacrifice poporul pentru a-L ucide pe Isus. Ei voiau să fie o națiune importantă, dar, când au cerut moartea lui Isus, strigaseră: „Noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul”. Acum voiau ca acel semn ruşinos să fie schimbat, dar Pilat a refuzat. Dumnezeu a folosit acest semn spre bine. Mulți dintre cei care l-au văzut au început să se gândească la ceea ce se întâmpla și să studieze profețiile.

Aplicaţie: Isus ne-a spus cum să ne purtăm cu dușmanii noștri. Matei 5:44 Pe cruce, Isus ne-a arătat că noi îi putem iubi pe dușmanii noștri chiar și atunci când ei ne fac cele mai rele lucruri. Vei alege să-ți iubești dușmanii? Acest lucru i-ar putea ajuta să fie mântuiţi.