[marți, 4 ianuarie] De la Irod la Pilat

Text de studiu: Luca 23:10-16; Matei 27:15-23

Irod era furios pentru că Isus îl ignora și nici măcar nu dorea să se apere! Când L-a ameninţat că-L va preda mulțimii, oamenii din mulţime s-au aruncat asupra lui Isus. Însuși Irod și soldații săi s-au alăturat batjocoritorilor. Luca 23:10,11 În ciuda faptelor sale, Irod era convins că Isus era Dumnezeu. Nu îndrăznea să spună că Isus trebuia să moară, aşa că Irod L-a trimis pe Isus înapoi la Pilat, spunând că nu găsise niciun motiv să-L condamne la moarte. Pilat era foarte nefericit. La urma urmei, el era cel care trebuia să ia această decizie. Ce le-a spus el oamenilor? Versetele 13-16

Luând decizia de a-L biciui pe Isus, pe care el Îl declarase nevinovat, Pilat a arătat cât de slab era. Dacă Pilat ar fi făcut cu îndrăzneală ce era corect, dușmanii lui Isus ar fi renunțat. Dar Isus Se ruga pentru Pilat, iar Dumnezeu, în mila Sa, i-a mai dat o șansă. Ce s-a întâmplat după aceea? Matei 27:19 În acel vis, Dumnezeu i-a arătat soţiei lui Pilat totul despre procesul şi răstignirea lui Isus şi despre revenirea Sa pe nori.

Dar teama pe care o avea Pilat faţă de popor l-a împiedicat să facă ce era corect. Apoi, s-a gândit la o altă variantă. Exista un obicei ca romanii să elibereze un prizonier la momentul Sărbătorii Paștelui. În închisoare se afla un hoţ şi un ucigaş foarte periculos – Baraba – care pretindea a fi Mesia. Așa că Pilat a pus mulțimea să decidă cine să fie eliberat – Isus sau Baraba. Care a fost răspunsul? Versetele 20-23

Pilat nu se așteptase să se întâmple aceasta! El voia să-L salveze pe Isus, dar se temea de oameni. În cele din urmă, i-a lăsat pe soldați să biciuiască spatele gol al lui Isus, lăsându-L plin de răni şi sângerând. Apoi, L-au îmbrăcat cu o haină purpurie veche și au făcut o coroană dintr-o ramură de spini. I-au pus coroana pe cap şi o trestie în mână și L-au batjocorit pe Cel ce, spuneau ei, pretindea că era regele iudeilor.

Cât de mult a încercat Satana să-L forţeze pe Isus să Se răzbune sau să facă o minune şi să Se elibereze! Chiar și un păcat mic ar fi făcut ca planul de mântuire să eșueze. Dar, deși slăbit și acoperit de sânge și răni, Isus a rămas credincios. 1 Petru 2:21-23

Aplicaţie: Credem că a fost extrem de nedrept și de urât din partea acelor oameni să-L trateze aşa pe Isus — și așa a fost. Dar fiecare dintre noi facem același lucru atunci când alegem să ascultăm de Satana. Când păcătuim de bunăvoie, este ca și cum L-am crucifica pe Isus din nou (Evrei 6:6).