[luni, 27 decembrie] Înaintea lui Caiafa

Text de studiu: Matei 26:57-66

Liderii religioși se grăbeau să-L condamne pe Isus și să-L omoare chiar în ziua aceea. Altfel, planurile lor ar fi trebuit să fie amânate o săptămână întreagă din cauza Sărbătorii Paștelui. Până atunci, furia mulţimii împotriva lui Isus ar fi putut să slăbească în intensitate, iar ei puteau să piardă şansa de a scăpa de El. Deci, Isus a fost dus în grabă să fie judecat de Caiafa, marele preot, și de Sinedriu.

Caiafa Îl ura pe Isus, dar când L-a văzut stând calm și demn, în timp ce toți ceilalți erau așa de agitaţi, el a avut un gând că Acel Om trebuia să fi fost Dumnezeu!

Dar a respins repede gândul acela și a cerut un miracol.

Liderii religioși nu au putut aduce dovezi bune împotriva lui Isus, așa că au plătit oameni necinstiți să mintă cu privire la ce spusese sau făcuse Isus. Toţi, pe rând, şi-au spus minciunile, dar mărturiile lor nu se potriveau. Cum a răspuns Isus acestor martori mincinoşi? Matei 26:62,63; Isaia 53:7

Procesul nu avansa, iar Caiafa era disperat. Un singur lucru mai putea face, să-L forțeze pe Isus să Se condamne singur. Ce L-a întrebat el pe Isus și cum a răspuns Acesta? Matei 26:63,64

Caiafa a simţit un fior de spaimă gândindu-se la ceea ce îi spusese Isus — despre un moment în care Isus avea să fie Judecătorul și Caiafa, cel judecat. Asta l-a înspăimântat. Erau multe secrete întunecate în viața lui şi sperase că nu aveau să fie dezvăluite niciodată.

Apoi, Caiafa s-a înfuriat. La urma urmei, el era saducheu și nu credea în înviere. Cât de supărător era că acest prizonier îl făcea să se îngrijoreze de asta! Așa că a respins repede acest gând. Mânios fiind, ce a făcut Caiafa? Versetele 65,66

Dumnezeu spusese că marele preot nu trebuia să-și rupă vreodată haina, dar oamenii inventaseră o lege care zicea că preotul putea să-și rupă haina dacă cineva rostea o blasfemie. Pot oare legile date de oameni să schimbe Legile lui Dumnezeu?

Sinedriul a fost de acord că Isus trebuia să moară, dar ei nu puteau condamna, în mod legal, pe cineva noaptea. Așa că Isus a fost dus într-o închisoare din apropiere să aștepte până dimineaţa.

Aplicaţie: De cel puțin două ori în timpul procesului lui Isus, Caiafa a fost puternic impresionat de caracterul Lui — știa că Isus era drept și că el greşea. Ce a făcut Caiafa cu aceste convingeri? Ce ar trebui să faci atunci când Duhul Sfânt te convinge cu privire la ceva?