[duminică, 26 decembrie] Înaintea lui Ana

Text de studiu: Ioan 18:19-24

Era trecut de miezul nopții. După ce L-au prins pe Isus și L-au legat ca pe un infractor, mulţimea s-a grăbit să-L ducă din Grădina Ghetsimani înapoi la Ierusalim, la palatul lui Ana, conducătorul familiei preoțești. Din moment ce romanii trebuiau să-şi dea acordul pentru orice condamnare la moarte, liderii religioși s-au văzut forţaţi să-L acuze pe Isus de o
crimă pe care romanii aveau să o considere vrednică de moarte. Prin urmare, au decis să-L acuze pe Isus de complot împotriva guvernului roman.

Ana a început să-L interogheze cu privire la lucrarea Sa. El spera că Isus avea să spună ceva ce puteau folosi pentru a face să pară că El înfiinţase o societate secretă. Dar Isus ştia ce încerca Ana să facă. Cum a răspuns El? Ioan 18:19,20

Ce contrast faţă de metodele liderilor religioși! Chiar atunci, ei înșiși inițiaseră un proces secret, pe timp de noapte. Nu Isus era Cel care făcea lucruri în secret, ci ei. Ce a spus Isus mai departe? Versetul 21

Lui Ana îi era frică să mai spună altceva; îi era teamă că Isus va dezvălui vreun secret despre el. Supărat, unul dintre aprozi L-a lovit pe Isus peste față. Dar Isus nu S-a răzbunat; El i-a răspuns acestuia cu mult calm. Versetele 22,23

Isus ura păcatul. Caracterul Său era atât de curat, încât simpla prezenţă a acelor oameni care acționau conduși de Satana Îl făcea să fie foarte trist. Într-o clipă, puterea Sa divină îi putea culca la pământ pe toţi din acea mulţime şi îi putea forța să mărturisească că El era Fiul lui Dumnezeu. Dar El nu a ales să Se folosească de acea putere. Hotărâse să fie om, la fel ca noi; El avea să îndure toată această suferință ca un om – pentru a ne arăta că încrederea și credința în Dumnezeu ne pot păstra curaţi, indiferent de cât de grea este situația noastră.

Aplicaţie: Nu va trebui niciodată să ne confruntăm cu ispite la fel de puternice ca cele cu care S-a confruntat Isus, căci niciunul dintre noi nu poate fi ispitit să folosească puterea divină pentru a se salva pe sine însuşi. Dar Isus a rezistat cu succes acelei ispite și tuturor celorlalte, prin credința și încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu. Dorești să reziști ispitelor? Dacă alegi în mod constant să depinzi de Dumnezeu așa cum a făcut Isus, vei putea să reziști ispitelor.