[marți, 28 decembrie] Petru se leapădă de Isus

Text de studiu: Matei 26:67-75

După ce Isus a fost condamnat, a fost dus la închisoare până la ziuă. Nimeni nu L-a apărat. A fost tratat ca un criminal de către unii dintre cei mai răi oameni. Îl auziseră spunând că El era Fiul lui Dumnezeu, iar acum Îl batjocoreau și râdeau de cuvintele Sale. Matei 26:67

Cu toate acestea, s-a întâmplat altceva ce I-a pricinuit lui Isus chiar mai multă durere. Petru și Ioan Îl urmaseră pe Isus în sala de judecată. Acolo, Ioan se apropiase de Isus cât putuse de mult, dar Petru nu voia ca cineva să creadă că el Îl cunoștea pe Isus. S-a alăturat unor oameni care se încălzeau în jurul unui foc, în curte, și încerca să se comporte ca cei din jurul lui.

Curând, cineva a observat cât de trist era Petru. Ce a spus acea persoană și cum a răspuns Petru? Versetele 69,70

Petru a încercat apoi să se alăture mulțimii, făcând glume ca și ceilalți. Dar cineva a arătat din nou spre el. Versetele 71,72 După aproximativ o oră, s-a întâmplat din nou. Toată lumea știa că ucenicii lui Isus vorbeau frumos, astfel că Petru a început să blesteme și să înjure, ca să demonstreze că nu era un ucenic al lui Isus. Versetele 73,74

Exact în acel moment, Isus și Petru s-au privit. Petru a înțeles că Isus știa totul despre ce se întâmplase. Isus nu era supărat, dar Îi părea rău că ucenicul Său a căzut în ispită. Petru și-a amintit chiar atunci de avertismentul dat în urmă cu câteva ore de Isus. Și-a adus aminte cât de sigur fusese că nu se va lepăda de El. Marcu 14:29‑31 Ştia cât de iubitor şi răbdător fusese Isus cu el. Era foarte rușinat când se gândea că tocmai el L-a tratat atât de urât pe Isus.

Complet sfâșiat, a ieșit din clădire şi nu s-a oprit până la Grădina Ghetsimani. Copleșit de durere şi rușine, își dorea să moară. Matei 26:75

Aplicație: De ce s-a lepădat Petru de Isus? Pentru că el dormea atunci când Isus îi spusese să vegheze și să se roage. Ce crezi că ți se poate întâmpla dacă nu pui deoparte timp regulat pentru studiu biblic și rugăciune?