[marți, 21 decembrie] „Scoală-te, sabie!”

Isus venise în Grădina Ghetsimani așa cum o făcuse de mai multe ori înainte, dar în seara aceasta se simțea neobișnuit de trist (Matei 26:38). Ucenicii nu-L mai văzuseră niciodată așa. Desigur, Isus mai fusese trist înainte. Dar în seara aceasta era diferit.

Simțea o tristețe unică și adâncă, așa cum nu mai fusese vreuna înainte. Ce I Se întâmplase? O profeție din cartea lui Zaharia descrie foarte bine: „Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu şi asupra omului care îmi este tovarăș!, zice Domnul Oștirilor.” (Zaharia 13:7).

În acest verset, Dumnezeu vorbește despre „omul care-I este apropiat”, adică despre Isus. De ce ar chema Dumnezeu o sabie să vină împotriva lui Isus? Ei sunt amândoi Dumnezeu și au fost împreună dintotdeauna. Ei sunt cei mai buni prieteni și între ei se află dragoste deplină și armonie perfectă, dezinteresată. De ce Dumnezeu ar vorbi acum în acest fel despre Isus?

Amintește-ți că motivul pentru care Isus a venit în această lume a fost ca să ne răscumpere. Noi toți meritam să murim din cauza păcatelor noastre – Romani 6:23 , dar Isus a venit să ne salveze din ele – Matei 1:21

Dar cum putea face asta? Cum am putea noi, care suntem păcătoși, să devenim neprihăniți? Răspunsul este cu adevărat uimitor. Citește rar și cu atenție 2 Corinteni 5:21

Acel verset spune că Isus a fost făcut să fie „ceva”, pentru ca noi să fim neprihăniți. Ai observat ce a fost acel „ceva”? E vorba despre păcat. Chiar dacă Isus nu păcătuise vreodată (Nu uita niciodată asta!), El a trebuit să ia păcatele noastre pentru a fi Mântuitorul nostru. Cum afectează păcatul legătura unei persoane cu Dumnezeu? Isaia 59:2

De aceea Isus era atât de trist în seara aceea. Pentru că toate păcatele lumii erau așezate asupra Lui, iar acele păcate Îl separau de Dumnezeu. Isus a spus că El și Tatăl erau una (Ioan 10:30), iar despărțirea era foarte dureroasă. Aceasta era sabia despre care Dumnezeu a spus că va veni împotriva „omului care îmi este tovarăș” – Isus.

Aplicație: Isus a experimentat de bunăvoie această separare de Dumnezeu, astfel încât tu să nu fii nevoit să experimentezi asta. Ești recunoscător pentru că dragostea lui Isus față de tine este atât de mare?