[luni, 20 decembrie] Extrem de trist

Text de studiu: Matei 26:36-38

Era joi seara, iar Isus și ucenicii Lui mergeau încet pe un drum în afara Ierusalimului. Isus avea să le spună atât de multe, iar ei erau atât de puțin pregătiți să audă. Dar Isus a fost răbdător în timp ce le transmitea ultimele îndemnuri.

Apoi a înălțat o rugăciune frumoasă pentru El, pentru ucenicii Săi și pentru toți cei care aveau să creadă în El într-o bună zi. Poate că ți-ar plăcea să citești această rugăciune. O poți găsi în Ioan 17.

În cele din urmă, micul grup a ajuns în Grădina Ghetsimani. Isus mersese de multe ori acolo ca să Se roage, dar în seara aceasta era diferit. A devenit dintr-o dată foarte trist. Mersul Îi era nesigur și a fost nevoie ca ucenicii să-L susțină ca să nu cadă. S-au uitat rapid în jur pentru a găsi locul în care Isus obișnuia să Se roage.

Isus a lăsat opt ucenici la intrare și a luat cu El pe trei dintre ei: Petru, Iacov și Ioan. Acești trei ucenici erau cei mai buni prieteni ai Lui.

Ei au fost pe munte atunci când Moise și Ilie au venit să vorbească cu Isus. Tot ei auziseră vocea Tatălui declarând că Isus este Fiul Său iubit.

Acum Isus dorea ca aceștia trei să fie aproape de El. Ei petrecuseră deseori noaptea aici împreună cu El. De obicei, ei se rugau pentru puțin timp și apoi adormeau, în timp ce Isus petrecea noaptea în rugăciune. Dar Isus dorea ca ei să-și petreacă noaptea în rugăciune împreună cu El și spera că, de data asta, nu vor adormi. De ce? Cum se simțea El? Matei 26:37,38

Totuși, Isus nu dorea ca acești trei ucenici să privească ce urma să se întâmple cu El, așa că le-a cerut să rămână acolo și să se roage, în timp ce El a mers singur puțin mai departe ca să facă același lucru.

Aplicație: Isus era Dumnezeu, dar și om deopotrivă. Ca om, El a tânjit după sprijinul prietenilor Săi. Ai vrea ca astăzi să-L bucuri prin loialitatea și prietenia ta? În ce fel?