[luni, 13 decembrie] Tu ai făcut-o pentru mine

Text de studiu: Matei 25:29-46

La sfârșitul pildei talanților, Isus le-a spus ucenicilor Săi ce avea să se întâmple cu oamenii care își folosesc în mod egoist resursele și talentele. Dar pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine ce consecințe avea neglijarea ajutorării celor nevoiași, El a spus o altă pildă. Este vorba despre Judecată. Criteriul: modul în care oamenii i-au tratat pe cei nevoiași.

Isus a spus că atunci când va reveni, toate națiunile se vor aduna înaintea Lui și El îi va separa pe oameni în două grupuri — oile la dreapta Lui și caprele la stânga Lui.

Ce va spune El atunci grupului din dreapta Sa — oilor? Matei 25:34-36

„Oile” vor fi foarte surprinse! Nu-și vor aminti să fi făcut așa ceva pentru Isus, așa că Îi vor cere să le spună când au făcut ei toate acele lucruri pentru El. Cum le va răspunde Isus? Versetul 40

Apoi, Isus vorbește grupului din stânga Lui — caprelor. Ce le va zice acestora? Versetele 41-43

„Caprele” vor fi foarte surprinse, de asemenea. Nu-și vor aminti să-L fi văzut pe Isus în situațiile descrise. Când Îl vor întreba despre asta, ce le va răspunde El? Versetul 45

În cele din urmă, ce se va întâmpla cu oile și caprele? Versetul 46

Această pildă descrie marea Judecată unde se va decide cine va avea viață veșnică în Împărăția lui Dumnezeu și cine va fi distrus în „focul cel veșnic, care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui”.

Nu vor fi decât două tipuri de oameni la această judecată, iar decizia cu privire la ei depinde de modul în care aceștia își vor fi folosit talentele. „Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare săși primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup, fie bine, fie rău.” (2 Corinteni 5:10).

Cei care îi vor fi neglijat pe nevoiași și vor fi folosit darurile lor de la Dumnezeu numai pentru ei înșiși vor afla că, de fapt, L-au neglijat pe Isus. Isus se identifică cu fiecare dintre acei oameni nevoiași. Această neglijare egoistă arată că le lipseste din inima dragostea lui Dumnezeu. 1 Ioan 3:17

Cu toate acestea, unii păgâni, fără să fi auzit vreodată de Isus, au acceptat iubirea Sa în inimile lor prin Duhul Sfânt. Și asta i-a condus să-i ajute cu dragoste pe oamenii nevoiași. Cât de surprinși vor fi atunci când Isus îi va întâmpina în cer!

Aplicație: Imaginează-ți fețele lor când vor observa pentru prima dată cicatricele lăsate de cuie în mâinile Sale! Ce Îi vor cere ei? Zaharia 13:6