[duminică, 12 decembrie] Folosirea cu înțelepciune a talentelor

Text de studiu: Matei 25:14-30

Isus vorbea, marți seara, cu patru dintre ucenicii Săi pe Muntele Măslinilor. Le spusese despre unele dintre semnele revenirii Sale, apoi, prin Pilda celor zece fecioare, El a arătat importanța de a fi mereu gata pentru acest eveniment.

Printr-o altă pildă, a arătat că, în timp ce așteptăm venirea Lui, trebuie să ne folosim de toate abilitățile noastre pentru a-i ajuta pe ceilalți.

Această pildă vorbește despre un om care a călătorit într-o țară îndepărtată. Înainte de a pleca, el a dat unuia dintre servitorii săi cinci talanți, altuia doi, iar celui de-al treilea i-a dat un singur talant. După plecarea stăpânului, primii doi servitori au folosit banii cu înțelepciune și au dublat suma dată lor la început. Dar ce a făcut al treilea servitor? Matei 25:18

Omul care pleacă într-o țară îndepărtată Îl reprezintă pe Isus, El înălțându-Se la ceruri după moartea și învierea Sa. Servitorii omului îi reprezintă pe toți creștinii. Talanții sunt abilitățile (talentele, resursele) care ne-au fost date pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Responsabilitatea în lucrarea Sa este dată fiecăruia conform propriei sale capacități, nu
potrivit cu ceea ce nu are. 2 Corinteni 8:12

După o lungă perioadă de timp, stăpânul s-a întors din călătorie și i-a chemat pe servitorii săi să dea socoteală pentru felul în care i-au folosit banii. Ce s-a întâmplat cu fiecare dintre cei trei servitori? Matei 25:20-28

Această pildă arată că ceea ce facem cu talentele noastre este mult mai important decât ce abilități avem. Servitorul are primise doi talanți a primit aceeași aprobare ca și servitorul care primise cinci talanți. Amândoi i-au folosit cu înțelepciune pentru stăpânul lor.

Servitorul cu un singur talant putea, de asemenea, să primească aceeași aprobare dacă l-ar fi folosit așa cum ceilalți servitori i-au folosit pe ai lor, dar el nu a făcut-o. El îi reprezintă pe oamenii care folosesc în mod egoist binecuvântările lui Dumnezeu, mai degrabă pentru ei înșiși decât în lucrarea Lui de salvare a altora și de ajutorare a celor nevoiași. Ar trebui să își schimbe raportatrea la modul în care își folosesc resursele, altfel ei vor pierde talanții și vor deveni servitori nefolositori.

Aplicație: Afirmația: „folosește sau pierzi” este foarte adevărată în ce privește resursele noastre. Iată câteva dintre talentele și resursele date de Dumnezeu servitorilor Săi: darurile Duhului, puterea de a gândi și de a vorbi, influența, timpul, sănătatea, puterea, banii. Dar nu este suficient să știi că ai un talent. Ce faci cu talentele pe care ți le-a dat Dumnezeu?