[sâmbătă, 11 decembrie]

Cine sunt eu?

 1. _ Am fost de acord că dragostea este principiul de bază al Legii.
 2. _ Cu câțiva ani înainte de predicarea lui Isus, am ajutat la construirea templului.
 3. _ În pilda lui Isus, noi îi reprezentăm pe creștinii care lasă caracterul lui Isus să strălucească prin ei.
 4. _ Ni s-a permis să intrăm în curtea exterioară a templului.
 5. _ Isus a plâns pentru noi când a părăsit templul ultima dată.
 6. _ Am distrus Ierusalimul și templul evreiesc în anul 70 d.Hr.
 7. _ Am dat doi bănuți ca dar pentru templu – toți banii pe care îi aveam.
 8. _ Am spus: „Această văduvă săracă a pus mai mult decât toți”.
 9. _ Am vrut să-L vedem pe Isus și L-am așteptat în curtea exterioară.
 10. _ Am atras atenția lui Isus asupra templului, a pietrelor sale mari și asupra construcției uimitoare.
 11. _ În pilda lui Isus, noi îi reprezentăm pe acei creștini care nu au cedat influenței Duhului Sfânt și nu-L cunosc personal pe Dumnezeu.
 12. _ Când Acesta era în curtea exterioară a templului, am vorbit din cer lui Isus.
 13. _ Ni s-a permis să intrăm în curtea interioară a templului.
 14. _ În pilda despre cele zece fecioare, Îl reprezint pe Isus.
 15. _ Eram generalul armatei care a distrus Ierusalimul.

Bancă de răspunsuri:

A. Neamurile
B. Isus
C. Titus
D. Grecii
E. Bărbații evrei
F. Mirele
G. Fecioarele nechibzuite
H. Fecioarele înțelepte
I. Armata romană
J. Dumnezeu Tatăl
K. Irod cel Mare
L. Liderii religioși
M. Văduva
N. Ucenicii
O. Un învățător al Legii

Câți?

 1. _ Câți bănuți a oferit văduva sărmană?
 2. _ Câți ucenici L-au ascultat pe Isus vorbind despre semnele venirii Sale?
 3. _ La câți ani după moartea lui Isus a fost distrus templul?
 4. _ Câte fecioare înțelepte erau în pilda lui Isus?