[vineri, 10 decembrie] Înțelept sau nechibzuit?

Text de studiu: Matei 25:1-13

Era marți seara. Isus și ucenicii Săi stăteau pe Muntele Măslinilor. În timp ce El le spunea despre semnele revenirii Sale, se întuneca treptat. Într-o casă din apropiere erau multe lămpi cu ulei, iar afară așteptau zece femei tinere, necăsătorite (fecioare). Ele aveau în mâini lămpile cu ulei, lucru ce arăta că era o petrecere de nuntă și așteptau ca mirele să vină.

În acea cultură, mirele mergea la mireasa lui și o lua de acasă, de la tatăl ei, într-o procesiune luminată de lămpi cu ulei. Apoi o aducea la el acasă, unde avea să fie servită masa. În timp ce Isus și ucenicii Săi priveau cum tinerele femei așteptau să se alăture acestei procesiuni, El le-a spus Pilda celor zece fecioare. În povestea Sa, cele zece tinere femei asteptau să se alăture alaiului de nuntă, dar mirele a întârziat până la miezul nopții. Citește pilda în Matei 25:1-13.

Acele fecioare reprezintă două feluri de oameni din biserica lui Dumnezeu. Și unii, și alții pretind că Îl așteaptă pe Isus să vină și să-i ia la ospățul Lui de nuntă în cer. Toți cred Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia), reprezentat în pildă de lămpi. Psalmii 119:105

Dar există o diferență. Fecioarele înțelepte „au luat cu ele și untdelemn în vase”. Cele nechibzuite nu au făcut-o. Acel ulei Îl reprezintă pe Duhul Sfânt, Cel care schimbă viața poporului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt va face din oameni adevărate „lumini” spirituale, atunci când întunericul spiritual, chiar înainte de revenirea lui Isus, va acoperi pământul. Isaia 60:1,2

Aceste schimbări sunt făcute în viețile noastre de către Duhul Sfânt, prin intermediul Bibliei. El a inspirat „oameni sfinți ai lui Dumnezeu” să scrie (2 Petru 1:21) și El vrea să îi sfințească (să-i facă sfinți) pe cei care studiază acest Cuvânt. Ioan 17:17

Aplicație: Poți fi unul dintre acei oameni schimbati. Așa cum lămpile fecioarelor înțelepte au luminat calea spre casa mirelui, tot așa poți lumina drumul spre „ospățul de nuntă al Mielului” în cer. Apocalipsa 19:9