[marți, 7 decembrie] Dorind să-L vadă pe Isus

Text de studiu: Ioan 12:20-36

Faptul că Isus Își petrecuse toată ziua de marți învățând pe oameni în curtea femeilor nu fusese o pierdere de timp. Așa părea pentru ucenicii Săi, dar mulți dintre oamenii de rând au continuat să se gândească la ceea ce le spusese. Aceștia, după moartea și învierea Sa, L-au acceptat și L-au ajutat în răspândirea Evangheliei.

După despărțirea plină de tristețe din curtea femeilor, Isus și ucenicii Lui se pregăteau să părăsească templul. Aceasta avea să fie ultima Sa plecare din curțile templului, iar El a continuat: „Iată că vi se lasă casa pustie” (Matei 23:38). Nu avea să mai intre niciodată în ceea ce fusese Casa Tatălui Său.

Dar în timp ce El era încă în curtea femeilor, I S-a spus că erau niște greci în curtea exterioară care voiau să-L vadă. Fiind dintre neamuri, nu li s-a permis să treacă dincolo de curtea neamurilor. Ce a spus Isus când a primit mesajul lor? Ioan 12:23

Asta înseamnă că Isus avea să fie glorificat prin moartea Sa, pentru că avea să mântuiască, de asemenea, și neamurile pentru Împărăția cerurilor (Matei 8:11). Acei greci erau o prefigurare a milioanelor de oameni din toate popoarele, care aveau să fie mântuiți prin moartea Lui pentru ei.

Când a vorbit cu grecii în curtea exterioară, El S-a comparat pe Sine cu un bob de grâu care moare pentru a încolți în pământ. Dar din acest bob crește o tulpină cu multe boabe. Moartea lui Isus avea să mântuiască milioane de oameni și să-i aducă în slujirea Lui. Ioan 12:24-26

Acei greci aveau să-L vadă curând pe Isus murind pe o cruce. Putea acest eveniment să le șteargă interesul pentru El? Aveau nevoie de dovezi că El era Hristosul. Atunci când Isus S-a rugat: „Tată, proslăvește Numele Tău”, ei au auzit pe Dumnezeu răspunzând. Asta i-a asigurat că El era Fiul lui Dumnezeu.

Aplicație: Acei greci L-au acceptat pe Isus după ce L-au auzit pe Dumnezeu spunând doar zece cuvinte! Ce binecuvântare că noi avem o Biblie plină de cuvintele Lui! Ești gata să crezi, asemenea acelor greci, și să trăiești prin fiecare Cuvânt pe care Dumnezeu îl rostește?