[luni, 29 noiembrie] Fiul lui David

Text de studiu: Matei 22:41-46

Conducătorii religioși încercaseră de trei ori să-L încurce pe Isus cu întrebări dificile, dar răspunsurile Lui au arătat că ei nu înțeleseseră Scripturile. În timp ce Isus răspundea la întrebarea lor despre Cele Zece Porunci, fariseii s-au apropiat de El. Când cărturarul care a pus întrebarea a fost de acord cu răspunsul lui Isus, fariseii nu au mai avut ce să spună. Atunci Isus le-a pus o întrebare. Citește răspunsul lor în Matei 22:41,42

Am observat în Lecția B–34 că titlul „Hristos” provine din greacă, iar cuvântul „Mesia” vine din ebraică. Ambele înseamnă „Unsul” și se referă la ungerea lui Isus de către Duhul Sfânt la botezul Său. Acestea sunt titluri, nu sunt nume, deși titlul „Hristos” este adesea folosit ca un alt nume pentru Isus (Ioan 1:40-42).

Așa că, atunci când Isus a întrebat al cui Fiu este Hristosul, a fost ca și cum a fi întrebat al cui Fiu este Mesia. Oamenii au înțeles asta, iar ei au răspuns: „Al lui David”, adică un descendent al lui David.

Dumnezeu a promis că tronul lui David va exista pentru totdeauna (2 Samuel 7:16) și poporul a crezut că Hristos, „Fiul lui David”, avea să stea pe acel tron. Unii credeau că avea să fie și Fiul lui Dumnezeu, dar alții nu credeau aceasta. Numai câțiva L-au acceptat pe Isus ca fiind Hristos și Fiu al lui Dumnezeu.

Dar David Îl numise pe Hristos Domnul lui. Atunci cum, a întrebat Isus, este El fiul lui David? Matei 22:43–45

Răspunsul, desigur, este că Cel care avea să devină Hristos este dintotdeauna și va fi veșnic Domnul (Ioan 1:1,2,14). El a devenit „Fiul lui David” când S-a născut pe pământ, la 42 de generații după David (Luca 3:23-31). Atunci I S-a dat numele Isus (Matei 1:20,21). De atunci înainte El a fost și va fi pentru totdeauna atât Fiu al omului, cât și Fiu al lui Dumnezeu. Isaia 9:6,7

Aplicație: Isus este Fiul lui Dumnezeu, conducătorul Universului. Este El și Domnul inimii tale?