[duminică, 28 noiembrie] Cea mai mare poruncă

Text de studiu: Marcu 12:28-34

Dușmanii lui Isus erau disperați. Atât fariseii, cât și saducheii încercaseră, prin întrebările lor dificile, să-L determine să spună ceva ce ar fi putut folosi împotriva Lui. Ambele grupuri eșuaseră. Dar fariseii nu au renunțat – nu încă. Ei au încercat încă o dată în ziua aceea.

Știau că primele patru porunci se referă la iubirea față de Dumnezeu și că ultimele șase vorbesc despre iubirea față de oameni. Dar ei credeau că primele patru erau mai importante. Și pentru că Isus ajutase oamenii atât de mult, erau siguri că Isus credea că ultimele șase erau mai importante. Dacă ar fi putut să-L facă să spună asta, atunci L-ar fi putut acuza că îi pune pe oameni mai presus de Dumnezeu.

Un cărturar, unul dintre cei mai buni învățători ai dreptului religios, era în mulțimea care se adunase în jurul lui Isus în curtea templului. El auzise întrebările înșelătoare cu privire la plata impozitelor și la înviere și simțise că Isus oferise răspunsuri bune. Fariseii l-au convins pe acesta să-L întrebe pe Isus care dintre Cele Zece Porunci era cea mai importantă. Cum i-a răspuns Isus? Marcu 12:29-32

Isus a arătat în răspunsul Său că dragostea, atât pentru Dumnezeu, cât și pentru oameni, este marele principiu al Legii lui Dumnezeu. Nu-L putem iubi pe Dumnezeu fără să-i iubim pe oameni. Nerespectarea oricăreia dintre porunci distruge acest principiu al iubirii. Nu poate fi altfel, pentru că Legea este standardul lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este
iubire. 1 Ioan 4:8,21; 5:2,3

Cărturarul a fost foarte impresionat de răspunsul lui Isus. Știa că avea dreptate. În prezența fariseilor dezamăgiți, el a fost de acord în mod deschis cu Isus, spunând: „Adevărat ai zis”.

Aplicație: Isus l-a iubit pe acel cărturar curajos și cinstit și i-a spus: „Tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu”. Dar a păși în Împărăție însemna să Îl accepte pe Isus ca Mântuitor al său. Tu ai făcut pasul acesta?