[sâmbătă, 27 noiembrie]

ORIZONTALĂ

 1. Fariseii și saducheii se certau mult vorbind despre _.
 2. Un simbol al lui Isus.
 3. Faptul că regele merge să își vadă oaspeții reprezintă _.
 4. Isus a spus că ar trebui să plătim __atunci când guvernul cere aceasta.
 5. Isus a spus că oamenii înviați vor fi ca __.
 6. __ împăratului îi reprezintă pe lucrătorii lui Dumnezeu.
 7. Ce reprezintă sala de nuntă?

VERTICALĂ

 1. Eveniment la care i-a invitat împăratul pe oameni.
 2. Oamenii răi care au ucis pe fiul proprietarului.
 3. Ar trebui să fim loiali __, atâta timp cât putem fi în continuare loiali lui Dumnezeu.
 4. Ei I-au pus lui Isus o întrebare despre înviere.
 5. El a trimis pe slujitorii săi pentru a invita oameni la ospățul de nuntă.
 6. În biserică sunt și oameni buni și oameni _.
 7. Oaspeții regelui trebuiau să poarte o _ de nuntă.