[vineri, 26 noiembrie] Soția a șapte soți

Text de studiu: Matei 22:23-33

Când Isus a răspuns la întrebarea fariseilor și irodienilor, a spus clar că noi ar trebui să plătim impozite. Guvernele ne protejează și oferă multe alte servicii, iar impozitele noastre ajută la plata acestor cheltuieli. De asemenea, El ne-a precizat datoria de a plăti zecimea și de a oferi daruri.

Fariseii au fost înfrânți de răspunsul lui Isus la întrebarea lor. Apoi au venit saducheii cu o întrebare dificilă despre învierea morților.

Ca și fariseii, erau copii ai lui Avraam și susțineau că au ca temelie primele cinci cărți din Scripturi.

Asta însemna că ei credeau în creația descrisă în Geneza. Insă, susțineau că după ce Dumnezeu i-a creat pe oameni, El i-a lăsat să își poarte singuri de grijă. Nu credeau că avea să mai fie o înviere viitoare când cei drepți aveau să fie răsplătiți și cei nedrepți pedepsiți. Fariseii credeau într-o înviere viitoare și acesta era punctul de doctrină asupra căruia se certau cel mai mult aceste două grupuri religioase. Aceste discuții îi încurcau pe farisei atât de mult, încât Saducheii câștigau întotdeauna. Crezând că vor putea face același lucru cu Isus, ce întrebare I-au pus ei? Matei 22:23-28

În răspunsul Său, Isus a spus că cei drepți care vor fi înviați vor fi ca îngerii lui Dumnezeu. Atunci El a arătat din Scripturi (Exodul 3:6) că este foarte falsă ideea cum că Avraam, Isaac și Iacov nu vor fi niciodată înviați din morți. Acei patriarhi erau morți de sute de ani și totuși „Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii”. Prin urmare, ei vor
fi înviați din morți într-o zi. Matei 22:29-32

Aplicație: „Noroadele care ascultau au rămas uimite de învățătura lui Isus.” Matei 22:33. Ai fost și tu uimit când ai aflat că oamenii lui Dumnezeu vor fi ca îngerii?