[joi, 25 noiembrie] Plata impozitelor

Text de studiu: Matei 22:15-22

Liderii religioși știau că pildele pe care Isus le-a spus în curtea templului în ziua aceea erau despre ei. Ei înțeleseseră semnificțiile celor trei pilde. Dar aceeași rază de soare care face iarba să crească, întărește noroiul, iar ei au ales să fie ca noroiul. Inimile lor mândre au devenit chiar mai insensibile prin respingerea avertismentelor Lui.

Apoi au pregătit o întrebare delicată. Sperau ca răspunsul lui Isus să fie ceva ce puteau folosi împotriva Lui.

Au ales farisei tineri și irodieni pentru a pune întrebarea aceasta. Aceste două grupări se urau una pe alta, dar ambele voiau să-L omoare pe Isus. Așa că membrii lor erau dispuși să lucreze împreună pentru a face acest lucru.

Erau siguri că răspunsul Său la întrebarea lor I-ar fi creat necazuri, indiferent de ce ar fi spus. În primul rând, cum L-au flatat, și apoi, care a fost întrebarea lor? Matei 22:15-17

Isus a recunoscut imediat ceea ce încercau ei să facă. Știa că laudele lor nu erau sincere, așa că i-a numit ipocriți. Când El a spus: „Arătați-Mi banul birului”, au fost confuzi. Versetele 18-21

Dacă Isus ar fi spus că ei nu trebuie să plătească impozite, aceștia le puteau spune romanilor că El a început o revoltă împotriva guvernului lor. Și spunând că ei ar trebui să plătească impozitele, i-ar fi ridicat pe oameni împotriva Lui, pentru că aceștia nu îi plăceau pe vameși.

Răspunsul lui Isus la întrebarea lor este foarte important. Aceasta ne arată că noi ar trebui să fim loiali guvernului nostru și să ne supunem legilor sale atunci când acest lucru nu intră în conflict cu loialitatea față de Dumnezeu și cu ascultarea de Legea Lui. Citește Romani 13:7.

Aplicație: Isus i-a învins pe dușmanii Săi în acea zi cu doar câteva cuvinte. Poți face și tu asta. Trebuie doar să folosești „sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu” „ca să te poți împotrivi în ziua cea rea” (Efeseni 6:17,13).