[marți, 23 noiembrie] Respingerea invitației

Text de studiu: Matei 22:7-10

În pilda nunții fiului de împărat, cei care au fost invitați au refuzat să vină chiar și după a doua chemare. Au disprețuit invitația și i-au ucis pe slujitorii regelui care veniseră să-i cheme. Așa că acesta a trimis armatele sale care i-au ucis pe ei și le-au distrus orașul.

Aceasta reprezenta împrăștierea evreilor și, în anul 70 d.Hr., distrugerea Ierusalimului. În anul 34 d.Hr., avea să se sfârșească a doua chemare pentru ei. Acesta era sfârșitul celor 70 de săptămâni (490 ani) în care ei ar fi trebuit să facă multe schimbări dacă doreau să rămână poporul special al lui Dumnezeu. Poți revedea acea profeție a lui Daniel în lecția B–5. Daniel 9:24-27

Aceasta avea să fie curând îndeplinită, pentru că cei 490 de ani urmau să se încheie peste doar 3 ani și jumătate. Punctul decisiv a fost atunci când Sinedriul a hotărât uciderea lui Ștefan cu pietre și cînd a început „o mare prigonire” a creștinilor. Faptele apostolilor 7:59-8:3

De asemenea, acest lucru a început îndeplinirea celei de-a doua părți din pilda ospățului de nuntă. Oaspeții invitați au respins cele două apeluri. Prin urmare, regele a trimis pe servitorii săi „la răspântiile drumurilor”, iar ei „au strâns pe toți pe care i-au găsit”. De data aceasta, „odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți”. Matei 22:8-10

Lucrarea servitorilor regelui, aceea de a aduce oaspeți găsiți la „răspântiile drumurilor” în sala de nuntă, reprezintă lucrarea misionarilor lui Dumnezeu care aduc oameni foarte diferiți în biserica creștină.

Acea lucrare a început în anul 34 d. Hr. atunci când, din cauza persecuției suferite din partea evreilor, creștinii s-au împrăștiat. Apoi ei „mergeau din loc în loc și propovăduiau Cuvântul”. Ei au predicat atât evreilor, cât și neamurilor, inclusiv samaritenilor pe care majoritatea evreilor îi urau. Faptele apostolilor 8:4,5

Aplicație: Lucrătorii lui Dumnezeu încă predică adevărul despre Isus, dar milioane de oameni încă nu Îl cunosc ca Mântuitor al lor. Mulți dintre ei nici măcar nu știu că Isus i-a invitat la „ospățul nunții Mielului”. Apocalipsa 19:9; 22:17 Poate unii dintre ei locuiesc aproape de tine, așteptând să le spui ce cunoști despre Isus.