[luni, 22 noiembrie] Ospățul de nuntă

Text de studiu: Matei 22:1-7

Era marți. Peste numai trei zile, Isus avea să moară ca Miel de Paște pentru toată lumea. Desigur, chiar și pentru liderii religioși care aveau de gând să-L omoare. El voia să-i salveze pe acei oameni de vina care avea să cadă asupra lor dacă ar fi continuat cu planurile acelea secrete.

Le spusese pilda despre cei doi fii și o alta despre viticultorii cei răi. Acestea fuseseră avertismente, iar ei își recunoscuseră acțiunile proprii în fiecare dintre ele (Matei 21:45). Atunci El le-a spus o altă pildă. Citește prima parte din Matei 22:1-7.

Căsătoria fiului regelui este un simbol al uniunii Fiului lui Dumnezeu cu poporul Său. El S-a născut în natură umană (Isaia 9:6) pentru ca noi să fim părtași la natura Lui divină (2 Petru 1:4). El i-a rugat pe copii Săi care Îi întorceau spatele să se întoarcă la El. Ieremia 3:14

Două astfel de rugăminți sunt reprezentate în pildă prin cele două chemări la nuntă. Primul apel fusese făcut de Isus și ucenicii Săi cu 3 ani și jumătate înainte de moartea Lui. Al doilea avea să fie făcut de creștini la 3 ani și jumătate după moartea lui.

Ambele apeluri au fost respinse. Așa cum armata regelui din pildă „a nimicit pe ucigașii aceia și le-a ars cetatea”, și armatele romane i-au risipit mai târziu pe evrei și au distrus Ierusalimul.

Aplicație: Cât de trist! Gândește-te ce ar fi putut deveni națiunea lor dacă L-ar fi acceptat pe Isus. Și gândește-te la oamenii care nu Îl cunosc pe Isus și la cum s-ar putea transforma dacă le-ai spune despre El.