[duminică, 21 noiembrie] Isus – Piatra de temelie

Text de studiu: Matei 21:40-46

Isus a spus o pildă despre niște viticultori răi care l-au ucis pe fiul proprietarului terenului. Liderii religioși, care ascultaseră cu atenție, au spus imediat că proprietarul terenului avea să-i distrugă pe acei oameni răi și că „va da în grija altor viticultori via lui”.

Abia după ce s-au gândit la acest subiect, acei lideri au înțeles că prin viticultorii respectivi, Isus îi reprezentase pe ei și planul lor de a-L ucide pe El – Fiul lui Dumnezeu. Condamnându-i pe acei viticultori, se condamnaseră pe ei înșiși! Astfel, privilegiul de a reprezenta Împărăția lui Dumnezeu avea să fie curând luat de la ei și dat bisericii creștine. Matei 21:43

Isus îi iubea pe acei lideri și voia să-i salveze, dar El nu putea face acest lucru în timp ce ei Îl respingeau ca Mântuitor al lor. Pentru a le arăta din nou care avea să fie rezultatul deciziilor lor, Isus a citat din Scripturile cu care ei erau așa de familiarizați. Versetul 42

Aceste cuvinte sunt din Psalmii 118:22,23. Liderii învățaseră că Piatra din acel psalm era un simbol al lui Mesia. El venise, dar ei încă Îl așteptau să vină. Chiar în acele momente, respingându-L, ei împlineau profeția din acele versete.

O piatră (sau o stâncă) este un simbol pentru Isus în multe versete biblice (1 Corinteni 10:4). Chiar El a spus: „Cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdobit de ea”. Asta înseamnă să ne zdrobim inimile mândre, să ne mărturisim cu umilință păcatele și să construim viețile noastre pe stânca Hristos Isus. El este singura fundație sigură. Luca 6:47,48

Isus a spus, de asemenea, ,,pe acela peste care va cădea ea [piatra], îl va spulbera”. Matei 21:44. Asta înseamnă că judecățile vor cădea asupra tuturor celor care refuză să își mărturisească cu umilință păcatele și să-L accepte pe Isus ca Mântuitor al lor. Acei lideri religioși au refuzat să facă asta și consecința a fost distrugerea orașului și împrăștierea poporului lor.

Aplicație: Așa că trebuie fie să „cădem” pe Isus – „Piatra vie” (1 Petru 2:4-6), fie să strigăm după pietre să cadă peste noi și să ne ascundă de El (Apocalipsa 6:15,16). David a spus: „EL este Stânca și Ajutorul meu”. (Psalmii 62:6). Este aceasta și alegerea ta?