[marți, 2 noiembrie] Lupta pentru întâietate

Text de studiu: Matei 20:20-28

Pentru a avea o discuție privată cu cei doisprezece ucenici, Isus i-a luat mai departe de ceilalți care Îl urmau. Voia să îi pregătească pentru moartea crudă și șocantă pe care avea să o sufere în curând la Ierusalim.

El voia, de asemenea, ca ei să înțeleagă că El nu avea să întemeieze o împărăție pământească — „Împărăția Mea nu este din lumea aceasta”. (Ioan 18:36). „Dar ei n-au înțeles nimic din aceste lucruri.” (Luca 18:34). Deși liderii de la Ierusalim erau împotriva lui Isus, ucenicii erau siguri că El avea să-Și întemeieze împărăția în curând.

Iacov și Ioan erau atât de siguri de acest lucru, încât au mers împreună cu mama lor să vorbească cu Isus despre aceasta. Ea și alte femei erau în grupul care Îl urma pe drumul spre Ierusalim. Ea oferise cu generozitate din banii ei pentru a ajuta la împlinirea nevoilor Sale în Galileea. Probabil că ea și celelalte femei făceau același lucru și în cazul acestei călătorii. Iacov și Ioan au fost printre primii ucenici ai lui Isus; și ei Îl iubeau. Când cei doi și mama lor au îngenuncheat înaintea lui Isus aducându-I o cerere, El a întrebat-o pe femeie: „Ce vrei?” Citiți conversația care a urmat.
Matei 20:20-23

Paharul despre care Isus a spus că avea să-l bea în curând era un simbol al durerii cumplite pe care avea să o îndure în Ghetsemani și pe cruce. (Matei 26:42). Botezul nu avea să fie cu apă, ci prin moarte (Romani 6:3,4).

Iacov și Ioan aveau să fie părtași la suferințele Învățătorului lor. Cu excepția lui Iuda, care s-a sinucis, Iacov avea să fie primul dintre cei doisprezece care să moară. Ioan a îndurat cel mai mult truda și persecuția și a fost ultimul ucenic care a murit.

Când ceilalți zece ucenici au auzit ce Îl întrebaseră cei doi frați pe Isus, au fost foarte triști și geloși. Fiecare dintre ei voia să fie primul și cel mai mare în această împărăție. Isus le-a atras atenția că nu așa ar trebui să se comporte urmașii Săi. Cum le-a spus El că ar trebui să fie? Matei 20:25-28

Aplicație: Când ești tentat să fii gelos, amintiște-ți cuvintele lui Isus. Amintește-ți că acesta este un comportament asemănător cu al lui Lucifer când a vrut să fie „ca Cel Preaînalt”. (Isaia 14:14). Gândește-te cât de mare este Isus și cum El le-a slujit altora. Urmează exemplul Lui perfect!