[luni, 1 noiembrie] Prezicerea morții Sale — Din nou

Biblia spune că, pe măsură ce Isus și ucenicii Lui mergeau pe drumul din Pereea către locul pe unde puteau traversa râul Iordan ca să intre în Iudeea, „ucenicii erau tulburați”. „Ucenicii (…) mergeau îngroziți după El.” Marcu 10:32

Se gândeau la toate lucrurile pe care Isus le spusese și, poate acum, la lucrurile care urmau să se întâmple când aveau să ajungă la Ierusalim. Dar Isus îi conducea și El avea pace în inima Lui. Știa că făcea voia Tatălui Său și cu nerăbdare continua drumul spre Ierusalim.

Ucenicii încă mai credeau că El avea să-Și stabilească în curând împărăția pe pământ. Erau siguri că ei aveau să dețină poziții importante. Singura lor întrebare era legată de cine avea să dețină cea mai importantă poziție.

Isus încercase mai înainte să le corecteze gândirea greșită cu privire la împărăția Lui. Acum avea să încerce din nou. Luând pe cei doisprezece ucenici ai Săi separat de ceilalți care Îl urmau, El a început să le spună despre lucrurile care aveau să I se întâmple. Ce le-a spus? Luca 18:31-33

Vorbea mai clar decât oricând înainte despre ce avea să se întâmple. I-au convins aceste noi explicații că nu avea să fie nicio împărăție pământească, așa cum așteptau ei? Nu. Era greu să schimbe ceva ce credeau încă din copilărie. Versetul 34

Nu predicaseră ei că Împărăția cerurilor era aproape? Și nu spusese Isus că cei care lăsaseră totul pentru El aveau să primească însutit, case și terenuri? Dar El spusese, de asemenea, că aveau să fie și persecuții. Totul era foarte derutant pentru ei.

Aplicație: Profețiile Vechiului Testament și sacrificiile de animale arătaseră în mod clar că Mesia avea să vină să ne schimbe inimile și să fie Mielul lui Dumnezeu sacrificat pentru păcatele noastre. Profețiile biblice vorbesc la fel de clar și despre Împărăția pe care Isus o dorește în inimile noastre astăzi, înainte de venirea Lui. Dar mulți, la fel ca acei ucenici, nu „pricep ce le spune Isus”. Tu ai înțeles?