[duminică, 31 octombrie] Ultima excursie la Ierusalim

Text de studiu: Luca 12:49-53

Era primăvara anului 31 d.Hr. și mai erau doar două sau trei săptămâni înainte de Paștele de la Ierusalim. Cu acea ocazie, Isus avea să moară ca Mielul nostru de Paști, așa că „Și-a îndreptat fața hotărât” să meargă acolo (Luca 9:51).

Aceste cuvinte au fost spuse despre El în toamna anului 30 d.Hr. când a părăsit Galileea. În lunile scurse de la acel moment, El a fost într-o călătorie continuă între Ierusalim și cruce, întotdeauna însoțit de ucenicii Săi. A petrecut cea mai mare parte a timpului învățând și vindecând pe oameni în Samaria și Pereea. Din momentul în care l-a înviat pe Lazăr, în Betania, în acea iarnă, liderii religioși au pus la cale un plan să-L omoare.

De atunci „Isus nu mai umbla pe față printre iudei”, ci a mers la Efraim cu ucenicii Săi (Ioan 11:53,54). Avea nevoie de ceva timp pentru a încerca să îi pregătească pentru ceea ce urma să se întâmple în curând. Isus a comparat această experiență cu un botez – dar nu cu apă, ci cu acea agonie și durere în care aveau să se scufunde corpul și mintea Lui și care aveau să se încheie în moartea Sa. Botezul este un simbol al morții, precum și al învierii (Romani 6:3,4). El a exclamat: „cât de mult doresc să se îndeplinească!” Luca 12:50,51

Apoi a spus că El nu venise să aducă pace pe pământ, ci dezbinare. Privind în viitor, vedea că fiii aveau să se ridice împotriva tatălui și fiicele împotriva mamei lor. Ce însemnau aceste cuvinte?

Isus știa că această dezbinare avea să aibă loc din cauza vieții și a morții Sale. Părinții care aveau să-L respingă, urmau să îi dezmoștenească pe aceia dintre copiii care ar fi crezut în El. Soții și soțiile aveau să fie dezbinați, pentru că unii urmau să creadă în El, iar alții nu. Fiecare persoană avea să ia propria sa decizie de a crede sau de a respinge dovezile că El era Fiul drag al lui Dumnezeu — Mesia — venit pentru a ne mântui.

Aplicație: A existat, de asemenea, o dezbinare și în cer atunci când îngerii au ales între a fi loiali lui Isus sau lui Satana. Îngerii au fost liberi să aleagă atunci, iar oamenii sunt liberi să aleagă acum. Dumnezeu vrea oameni care să fie liberi să gândească și, astfel, liberi să aleagă să-L iubească datorită dragostei Sale pentru ei. Dar aceasta aduce dezbinare, pentru că cei care nu-I sunt credincioși îi urăsc pe cei care sunt. Ești gata să dai piept cu o așa dezbinare? Cum poți să te pregătești?