[sâmbătă, 30 octombrie]

REBUS


ORIZONTALĂ

 1. Isus i-a spus tânărului bogat să împartă averea sa __.
 2. Religia ___ era doar de formă.
 3. Tânărul conducătorul bogat L-a numit pe Isus un bun ___.
 4. Este mai ușor pentru o __ să treacă prin urechile unui ac decât pentru bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu.

VERTICALĂ

 1. El L-a întrebat pe Isus ce răsplată vor avea ucenicii.
 2. Cum s-a simțit tânărul conducător când a plecat de la Isus.
 3. Ce simte Isus pentru copii și tineri?
 4. Isus a spus tânărului bogat să respecte _.
 5. Au venit la Isus cu mamele lor, ca să fie binecuvântați.
 6. Omul care a demonstrat că este posibil ca un om bogat să fie mântuit.
 7. Pilda lui Isus despre muncitorii dintr-o __ a arătat cum recompensează Dumnezeu pe slujitorii Lui.