[miercuri, 27 octombrie] Iubirea de bani

Text de studiu: Marcu 10:24-31

Când Isus a spus că este greu pentru un om bogat să intre Împărăția lui Dumnezeu, „ucenicii au rămas uimiți”. Ei credeau că oamenii bogați erau favoriții lui Dumnezeu. Dar când a adăugat că aceștia vor intra mai greu în Împărăția lui Dumnezeu decât ar trece o cămilă prin urechile acului, au fost și mai uimiți.

Desigur, este imposibil pentru o cămilă să treacă prin urechea unui ac. Ucenicii știau asta și s-au speriat. Ei voiau să fie bogați și să ajungă oameni importanți. Încă se așteptau ca Isus să-Și întemeieze împărăția pe pământ. De multe ori se certaseră între ei cu privire la cine avea să fie cel mai mare din acel regat. Ca mulți alții din acel timp, se gândeau că a fi bogat era un semn de aprobare și de binecuvântare din partea lui Dumnezeu.

Deci, gândeau ei, dacă era aproape imposibil pentru un om bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu, cum putea oricine altcineva intra? Ei ar fi avut vreo șansă? Nici lor nu le-ar fi permis să intre? Speranțele lor pentru bogății și măreție au fost zdrobite în acea zi. Ei s-au întrebat reciproc: „Cine poate atunci să fie mântuit?” Cum a răspuns Isus la întrebarea lor? Marcu 10:27

Petru și-a amintit că Isus îi spusese tânărului conducător bogat să vândă tot ce are și să dea la săraci. Abia după aceea avea să aibă o comoară în ceruri. Atunci el I-a amintit lui Isus că ei lăsaseră totul și Îl urmaseră. Ce asigurare i-a dat Isus? Citește răspunsul în versetele 29,30.

Aplicație: Iubirea și încrederea în bogății va împiedica un om bogat să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă un om sărac s-a atașat de o sumă mică de bani, ar putea acest lucru să îl împiedice să intre în Împărăția lui Dumnezeu? 1 Timotei 6:10 Însă nu doar dragostea de bani este un lucru rău. Orice avem, facem sau iubim mai mult decât pe Dumnezeu reprezintă un idol. Ai vreun idol? Ai vrea să-L iubești pe Isus mai mult? Roagă-L să te ajute!