[marți, 26 octombrie] „A plecat întristat de tot”

Text de studiu: Marcu 10:21-27

Tânărul conducător bogat a fost atras de dragostea lui Isus. El nu avea o astfel de dragoste și de aceea se simțea atât de gol. El se supunea deja Celor Zece Porunci și se întreba ce altceva trebuia să mai facă.

Dar adevărata ascultare de porunci înseamnă a-L iubi pe Dumnezeu cu toată ființa ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. (Matei 22:37-40). Acest tânăr se iubea pe sine însuși și era atașat de bogățiile lui. El afișa o ascultare exterioară de „litera” legii, dar nu era însuflețit de dragostea pentru semeni și pentru Dumnezeu. Ce spune Biblia despre asta în 2 Corinteni 3:6? Datorită ascultării formale de Cele Zece Porunci, fără a fi mânat de dragoste, bucuria acelui tănâr dispăruse.

Isus însă îl iubea și voia ca acesta să devină unul dintre misionarii Lui. El voia să-l facă un fiu al lui Dumnezeu și să-i dea o moștenire în cer. Dar înainte ca acest lucru să se întâmple, tânărul trebuia să renunțe la iubirea egoistă și la bogățiile sale. În schimb, el trebuia să-L iubească pe Dumnezeu cu toată inima lui și pe aproapele lui ca pe sine însuși. Isus a văzut că bogățiile aveau o influență rea asupra caracterului său. Pentru a-l ajuta să-și depășească egoismul, ce recomandare i-a făcut Isus? Marcu 10:21

Cât de mult dorea Isus ca tânărul să facă alegerea potrivită! Dar egoismul tânărului era foarte puternic. Își iubea lucrurile și nu era dispus să le ofere pentru lucrarea lui Dumnezeu. Deci, „el a plecat întristat de tot”, renunțând la viața veșnică și agățându-se de bogății perisabile, pământești. Versetul 22

Și Isus a fost trist. El a spus: „Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în Împărăția lui Dumnezeu”. Apoi a adăugat: „lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar (…) toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu”.

Tânărul conducător bogat tocmai demonstrase că este imposibil să fie mântuit un om bogat care își iubește bogățiile și are încredere în ele. Dar bogatul Avraam a arătat că este posibil să fie mântuit un om bogat care Îl iubește pe Dumnezeu mai mult decât bogățiile și, chiar mai mult, decât pe propiul fiu, Isaac. (Geneza 22:1-18). Câteva săptămâni mai târziu, cea mai bogată persoană din Univers avea să-Și arate dragostea, dându-L pe unicul Său Fiu, Isus, să moară pentru noi. Vei întoarce acea favoare predându-te astăzi Lui?

Aplicație: Fie că ești bogat sau sărac, trebuie să îți amintești că niciunul dintre lucrurile tale nu îți aparține. Cine le deține cu adevărat? Psalmii 24:1; Hagai 2:8