[luni, 25 octombrie] „Ce să fac?”

Text de studiu: Marcu 10:17-20

Când Isus binecuvânta pe copiii care fuseseră aduși la El, un tânăr conducător bogat stătea în apropiere privind și ascultând. El a văzut ce dragoste blândă a arătat Isus acelor copii și inima lui a fost cuprinsă de iubire pentru El. Cât de minunat, gândea el, să fii în preajma unui astfel de om! Când Isus și ucenicii Săi au plecat, a privit lung după ei. Apoi a luat o decizie rapidă și a alergat să-i prindă din urmă. A îngenuncheat la picioarele lui Isus, și-a ridicat privirea și a pus o întrebare foarte importantă. Care a fost aceea? Marcu 10:17

Tânărul conducător L-a numit pe Isus „Bunule Învățător”, iar Isus i-a răspuns că numai Dumnezeu este bun. Isus voia ca tânărul să-L recunoască ca Mesia — Fiul lui Dumnezeu — și nu ca pe un profesor respectat. Avea să moară foarte curând pentru el, așa că trebuia să știe că Isus era Mântuitorul lui. Răspunzând la întrebarea tânărului conducător, Isus i-a spus să respecte poruncile. Apoi, când Isus a început să citeze câteva dintre Cele Zece Porunci, tânărul L-a asigurat că le respectase întreaga lui viață. El voia acum să știe ce trebuia să facă pentru a fi salvat.

În timp ce privea în ochii tânărului, ce simțăminte avea Isus față de acesta? Versetul 21 Isus știa exact ce îi lipsea. Asemenea fariseilor, religia lui era una exterioară. Acesta era motivul pentru care se simțea gol pe interior și se întreba de ce anume mai avea nevoie. El avea o ascultare de „litera” Legii lui Dumnezeu, dar îi lipsea „spiritul” care dă putere pentru o ascultare iubitoare, din interior. (Ezechiel 36:27). El avea „o formă de evlavie”, dar nu avea puterea acesteia. 2 Timotei 3:5

Aplicație: Există anumite „forme” sau „ritualuri” prin care treci Sabat după Sabat și care te lasă gol în interior? Dacă da, roagă-te ca Dumnezeu să umple acel gol cu Duhul Sfânt și cu dragoste adevărată pentru El.