[sâmbătă, 23 octombrie]

Adevărat sau fals?

a. A / F Venirea lui Isus va fi ca a unui hoț, adică neașteptată.
b. A / F Venirea lui Isus va fi ca a unui hoț, adică în tăcere, în liniștite și secretă.
c. A / F Toți oamenii vor fi mântuiți.
d. A / F Este important să ne concentrăm asupra modului în care putem să ajungem bogați.
e. A / F Este important să ne concentrăm asupra cerului, nu asupra lucrurilor pământești.
f. A / F Putem câștiga neprihănirea prin fapte bune.
g. A / F Judecătorul a făcut ceea ce îi cerea văduva pentru că el era egoist.
h. A / F Satana este un acuzator.
i. A / F Dumnezeul nostru este plin de compasiune

Alege variantele corecte!
Ce ar trebui să învățăm din pilda văduvei stăruitoare?

a. Să ne rugăm fără a renunța.
b. Unii judecători sunt necinstiți.
c. Cei care înșală pe văduve vor fi pedepsiți.
d. Satana este adversarul nostru. El ne acuză.
e. Dacă cerem ajutor lui Dumnezeu, El ne va face dreptate în fața adversarului nostru.
f. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru eliberarea de puterea lui Satana.
g. Este bine să ne răzbunăm pe cei care sunt nedrepți cu noi.

Completați spațiile libere!
Scrie „V” pentru afirmațiile care se potrivesc vameșului și „F” pentru pentru afirmațiile care se potrivesc fariseului!

a. A vrut să-și mărturisească păcatele și să primească iertare și pace. b. Se simțea perfect (drept) și dorea laudă.
c. Știa că era un păcătos care avea nevoie de iertarea lui Dumnezeu.
d. Făcea lucruri bune ca să obțină merite.
e. Se simțea pe deplin satisfăcut de el însuși.
f. Voia ca oamenii să se gândească la bunătatea lui.
g. Își evalua caracterul prin comparație cu alte persoane.
h. Se considera păcătos.
i. Nu se considera păcătos.

O promisiune minunată:

„Dacă ne consacrăm viața noastră în slujba Sa, nu vom putea fi niciodată puși într-o situație pentru care Dumnezeu n-a prevăzut ajutorul Său. Oricare ar fi situația noastră, noi avem un Călăuzitor care să ne arate drumul; oricare ar fi problemele noastre, noi avem un Sfătuitor sigur; oricare ar fi necazurile noastre, lipsurile sau chiar dacă am fi părăsiți, avem un Prieten iubitor. Dacă în neștiința noastră călcăm greșit, Domnul Hristos nu ne părăsește. Vocea Sa clară și distinctă se aude spunând: «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața». Ioan 14:6. «Căci El va izbăvi pe săracul care strigă și pe nenorocitul care n-are ajutor.» Psalmii 72:12.” – „Parabolele Domnului Hristos”, p. 173