[miercuri, 13 octombrie] Împietrindu-și inimile

În cele din urmă, după ce Sinedriul a decis să-L omoare pe Isus, membrii consiliului au încetat să se mai certe și s-au simțit ușurați. Acum erau atât de înșelați de Satana încât credeau că prin uciderea lui Isus, cu scopul de a salva națiunea lor, Îl ajutau, de fapt, pe Dumnezeu! Ziua în care Sinedriul a decis că Isus trebuia să moară a fost o zi tristă în Ierusalim. Dar fariseii și saducheii nu o vedeau așa. Satana a reușit să-i facă să creadă că luaseră o decizie lăudabilă – patriotică – ce avea să salveze națiunea lor de la distrugerea provocată de romani.

În schimb, această decizie avea să aducă asupra națiunii lor chiar distrugerea pe care au crezut că o împiedică. Prin respingerea lui Isus și a dragostei Sale, ei respingeau protecția Lui. În mai puțin de patruzeci de ani, romanii aveau să înconjoare Ierusalimul și să-l distrugă. Acest lucru s-a întâmplat în anul 70 d.Hr. Citiți ce a spus Isus despre acest lucru în Luca 19:43,44.

Dar cu mult înainte ca această catastrofă să vină, vremea lui Israel ca națiune misionară aleasă de Dumnezeu avea să se încheie. Profeția spunea că aveau un timp limitat în care să facă anumite schimbări. Daniel 9:24

Ei nu au făcut aceste schimbări, iar decizia Sinedriului împotriva lui Isus îi îndepărta și mai mult de acest obiectiv. Desigur, individual, evreii L-au acceptat și încă Îl acceptă pe Isus ca Mântuitor al lor și se alătură bisricii misionare a lui Dumnezeu. Dar timpul lui Israel ca națiune aleasă de Dumnezeu s-a încheiat la finalul celor șaptezeci de săptămâni (490 de ani) din profeția lui Daniel, în anul 34 d.Hr. Am studiat acea profeție în lecția B–5. Acolo o puteți redescoperi cu ușurință Așadar, nu ezitați să vă reîmprospătați memoria. Oh, cât de mult a iubit Dumnezeu pe poporul Israel! Începând cu Avraam, ei au fost misionarii aleși timp de aproape 2 000 de ani. (Geneza 12:1-3). Ei L-au dezamăgit de multe ori, dar El a fost răbdător cu ei. Cum să renunțe la ei ca națiune aleasă?

Aplicație: Ți-a frânt cineva inima vreodată și te-a făcut să te simți foarte, foarte trist și dezamăgit? Așa S-a simțit și Dumnezeu în relația cu poporul Său ales, Israel. Dar El încă îi iubea și era gata să le ofere timp pentru a vedea marea Sa iubire și pentru a înțelege marele dar pe care li L-a dat prin Isus cel iubitor.