[marți, 12 octombrie] Condamnat la moarte

Când fariseii și saducheii au aflat că Isus îl înviase pe Lazăr, s-au înfuriat și au organizat o reuniune a Sinedriului. În tot acest timp, fariseii îi purtaseră ură lui Isus pentru că dovedise că religia lor era doar o formă. Ei își ascundeau răutatea sub pretenția că sunt virtuoși. Ei credeau că avea să fie o înviere a morților. Dar învierea lui Lazăr le-a arătat că Isus era Fiul lui Dumnezeu – Mesia – și ei nu voiau să recunoască acest lucru.

Saducheii nu credeau într-o înviere, iar vorbele mincinoase pe care încercaseră să le răspândească despre învierea lui Lazăr au fost ușor dovedite ca fiind false. Acum și ei Îl urau pe Isus.

Doi membri ai Sinedriului, Nicodim și Iosif, nu au fost chemați la întâlnire în ziua aceea, deoarece ei credeau în Isus. Alți câțiva membri ai Sinedriului credeau, de asemenea, în Isus, dar se temeau să spună ceva. În cadrul întâlnirii Sinedriului nu s-a ajuns la niciun acord. Cei mai mulți dintre membrii Sinedriului erau de acord că lucrarea lui Isus trebuia să fie oprită. Dar cum? Unii voiau să-L omoare. Alții se temeau că, dacă L-ar fi ucis pe Isus, oamenii aveau să se răzvrătească.

Dumnezeu, care vede toate lucrurile, a impresionat inimile lor. Și-au amintit de alte evenimente din viața lui Isus, inclusiv momentul în care, la 12 ani, El i-a învățat în Templu prin întrebările Sale. Speriați, au înțeles în mod clar că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Ce și-au spus unii altora? Ioan 11:47,48

Apoi Caiafa, Marele Preot, a susținut că era mai bine ca Isus să moară decât ca romanii să zdrobească viața întregului lor popor. Romanii nu amenințaseră că vor face aceasta, dar raționamentul lui Caiafa i-a convins pe majoritatea celor prezenți că asta avea să se întâmple.

Satana le-a reamintit membrilor consiliului că Isus nu le onorase și nici nu le respectase tradițiile. Pe măsură ce se gândeau la modul în care viața curată și evlavioasă a lui Isus le subminase puterea și influența lor, au ajuns să accepte recomandarea teribilă a lui Caiafa ca fiind decizia Sinedriului. Versetele 49,50,53

Aplicație: Satana îi va determina din nou pe oameni să gândească în acest fel. Isus a spus: „Va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu”. (Ioan 16:2). Dar amintiți-vă, spune Isus: „Eu sunt cu voi în toate zilele”. (Matei 28:20). Putem avea încredere că El este alături de noi prin orice am trece. Nu vom fi singuri. Evrei 13:5,6