[luni, 11 octombrie] Sfătuindu-se

Când Lazăr a murit, mulți oameni din Ierusalim au venit pentru a le consola pe Marta și Maria. Erau încă acolo atunci când Isus a ajuns. Ei au văzut cum Lazăr a fost înviat după ce fusese mort patru zile. În timp ce oamenii se bucurau să-l vadă din nou pe Lazăr viu, Isus a plecat în liniște. Când L-au căutat, nu L-au putut găsi. Mulți dintre ei știau că numai Dumnezeu putea face ceea ce făcuse Isus. Acest miracol i-a convins că El era într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, iar ei au crezut în El. Ioan 11:45

Dar în mulțimea de la mormântul lui Lazăr erau și unii dintre dușmanii lui Isus. Aceștia au mers imediat la Ierusalim și au spus liderilor religioși ceea ce făcuse El. Liderii i-au convocat pe membrii Sinedriului pentru a discuta despre luarea unor măsuri în ce Îl privea. Vestea despre învierea unui mort urma să se răspândească repede și, cum mulți oameni fuseseră de față la acest eveniment, nu mai aveau cum să nege ceea ce făcuse Isus. Foarte multă lume dorea să-i vadă pe Isus și pe Lazăr. Cum ar fi putut să împiedice mulțimile să meargă după cei doi? Ura pe care fariseii și preoții o aveau împotriva lui Isus era chiar mai mare decât înainte. Saducheii nu fuseseră la fel de înverșunați împotriva Sa cum fuseseră fariseii dar, odată cu învierea lui Lazăr, lucrurile s-au schimbat. Saducheii susțineau că știința dovedise că un corp mort nu putea reveni la viață. Dar Isus arătase că prețioasele lor dovezi științifice sunt false, iar acum și ei erau dornici, asemenea fariseii, să scape de El. Versetele 46,47

Aplicație: Cât de atent și răbdător este Isus! Putea să nu-l lase pe Lazăr să moară, dar El știa că învierea lui Lazăr ar fi reprezentat pentru oameni o dovadă convingătoare că El era Fiul lui Dumnezeu. Atunci când avea să moară, această dovadă ar fi consolidat credința celor care Îl urmau. Isus ne dă întotdeauna dovezi ale dragostei și grijii Sale pentru noi. Dacă le vei căuta în fiecare zi, credința ta în El va fi mai puternică.