[duminică, 10 octombrie] Cea mai mare minune al lui Isus

Probabil că fiecare persoană din satul Betania aflase că Isus îl înviase pe Lazăr. Poate că mulți participaseră la înmormântarea lui și priviseră cum fusese așezat în mormântul său din peșteră. Patru zile mai târziu, atunci când Isus l-a chemat, el a ieșit din peștera aceea. Sora lui, Marta, s-a opus să fie îndepărtată piatra care acoperea intrarea în peșteră. Ea a spus: „Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile”. Ea nu bănuia că Isus era pe cale să-i redea viața fratelui ei, ci credea că El Își dorește să-l mai vadă încă o dată. Ceea ce a spus Marta reprezintă o confirmare a faptului că Lazăr era cu adevărat mort. Dacă ar fi fost doar în comă, nu ar fi fost înfășurat în tifon și pus în peștera aceea. Și, desigur, corpul său nu ar fi început să putrezească și să miroasă greu.

Când Isus a readus la viață pe micuța fiică a lui Iair și pe fiul văduvei din Nain, niciunul dintre ei nu murise de multă vreme (Marcu 5:39-42; Luca 7:13-15). În cazul fiicei de doisprezece ani a lui Iair, Isus spusese că nu murise, ci dormea. Fariseii au insistat că fata, într-adevăr, nu era moartă.

Dar acei farisei erau morți — „morți în greșelile și în păcatele” lor. (Efeseni 2:1). Mulți oameni sunt morți în acest fel. Chiar dacă ei încă respiră, pentru că Isus nu trăiește în interiorul lor, nu au viață reală (1 Ioan 5:12).

Lazăr nu era așa. Moartea lui era un „somn în Isus”, pentru că el crezuse că Isus era Fiul lui Dumnezeu. 1 Tesaloniceni 4:14

Aplicație: Trăiește Isus în tine, astfel încât dacă ai muri brusc, moartea să fie considerată somn? Dacă i-ai dat inima lui Isus și ai ales să-L asculți, Duhul Său va trăi în tine și te va ajuta. Isus în tine este singura ta speranță, pentru că numai așa poți să fii „desăvârșit în Hristos Isus”. Coloseni 1:27,28