[joi, 30 septembrie] Fiul risipitor

O altă pildă, pe care a spus-o Isus în ziua aceea, vorbea despre doi băieți pierduți. Ei erau frați, iar tatăl lor era foarte bogat. Fiul mai mare era ascultător și lucra din greu. Fiul cel mai mic era leneș și se plângea mereu că tatăl său nu îl lasă să facă ce dorește.

Știa că atunci când tatăl avea să moară, el și fratele său aveau să moștenească proprietatea acestuia. Dar el ținea să primească mai repede partea sa în numerar — nu voia să mai aștepte până la moartea tatălui. Își dorea să plece de acasă și să trăiască așa cum poftea. Tatăl și-a împărțit averea între cei doi fii și a dat fiului mai mic partea care i se cuvenea. Acel tânăr s-a dus într-o țară îndepărtată, unde și-a irosit banii într-o viață plină de excese. Luca 15:11-13

Încercați să vă imaginați cum se frângea inima tatălui! Fiul lui mai mic, pentru care el făcuse atât de mult, nici măcar nu îi mulțumise. El se comportase cu tatăl său așa cum spune Biblia că se vor purta unii „în zilele din urmă”: „neascultători de părinți, nemulțumitori (…), iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu” — 2 Timotei 3:1-4.

Într-adevăr, acel tânăr era un iubitor de plăcere. El nu se gândea la consecințe și nici nu îi păsa de viitor. Ca mulți alți tineri, el era sigur că ajunsese destul de înțelept pentru a-și gestiona propria viață. Dar Biblia spune că astfel de oameni devin „nebuni” — Romani 1:21,22. Așa s-a transformat și tânărul acela. Nu numai că și-a irosit banii, dar și tinerețea.

Plecând de la tatăl său, el reprezintă pe acei oameni care Îl părăsesc pe Dumnezeu. La fel cum el a fost „apucat de legăturile păcatului lui”, tot așa se întâmplă și cu cei care Îl părăsesc pe Dumnezeu. Proverbele 5:22 Pilda ar fi putut să se încheie în acest mod, dar mulțumim lui Dumnezeu, nu a fost așa! Tânărul, acum sărac și înfometat, „și-a venit în fire”. Plăcerile lui s-au încheiat odată ce s-au terminat bani. Pentru a supraviețui, a găsit un loc de muncă unde avea grijă de o turmă de porci. Ce a decis să facă atunci când și-a dat seama cât de neînțelept fusese? Luca 15:14-19

Aplicație: Mulți tineri se aseamănă cu acest fiu neînțelept. Preventiv, în Biblie ne este dat un sfat. Citește 2 Timotei 3:1-5!