[luni, 20 septembrie] Vindecare în Sabat

Era o zi de Sabat, iar Isus predica într-o sinagogă din Pereea. Conducătorul sinagogii privea și asculta cu atenție ce se spunea.

Când Isus a văzut în publicul de acolo o femeie cocoșată, inima Lui plină de milă și dragoste S-a îndreptat către ea. Cunoștea regulile stabilite de oameni cu privire la vindecările în Sabat, dar a rugat-o să vină la El. Știa despre conducătorul sinagogii că respecta tradițiile.

Una dintre acestea spunea că o persoană cu o problemă urgentă putea primi ajutor în Sabat. Dar cineva care avea o suferință cronică ar fi trebui să aștepte până la sfărșitul Sabatului. Însă Isus nu-i trata așa pe oameni.

Biata femeie fusese cocoșată timp de peste 18 ani. Chiar dacă Isus știa că era privit, intenționat nu a lăsat acest lucru să-L oprească din vindecarea ei.

Ea a mers la Isus, și El a pus mâinile peste ea, zicând: „Femeie, ești dezlegată de neputința ta”. În acel moment, ea s-a îndreptat și L-a slăvit pe Dumnezeu. Fața ei strălucea de fericire.

Dar conducătorul sinagogii nu era fericit. Se gândea la acele reguli inventate cu privire la Sabat. Ce a spus acesta? Luca 13:14

Când Isus a răspuns, „toți potrivnicii Lui au rămas rușinați; și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea El”. Ce a spus Isus astfel încât oamenii au reacționat în acest fel? Versetele 15-17

Dumnezeu spusese că Mesia avea să dea „robilor slobozenia și prinșilor de război, izbăvirea” (Isaia 61:1). El a făcut acest lucru atunci când a dezlegat-o pe acea femeie pe care Satana o ținuse legată timp de 18 ani.

Aplicație: Același lucru ne-a fost dat și nouă să-l facem. Citește Isaia 58:6,7. Cum poți urma îndemnurile lui Dumnezeu din acele versete?