[miercuri, 8 septembrie]Șaptezeci de misionari

Isus a făcut o călătorie lungă și lentă din Galileea la Ierusalim. După ce a mers prin Samaria, a trecut râul Iordan către Pereea, unde mulțimile de oameni s-au adunat curând să audă învățătura Lui.

Mulți dintre urmașii lui Isus erau cu El în această călătorie. Unii dintre ei fuseseră cu El când îi trimisese pe cei 12 ucenici în călătoria misionară. De data aceasta, a ales 70 dintre aceștia și i-a trimis în toate acele locuri pe care urma să le viziteze înainte de a merge la Ierusalim.

Indicațiile date erau cam aceleași ca și pentru cei 12, doar că lucrarea celor 70 nu era limitată doar la iudei. Ei au mers la samariteni și la alte naționalități, și lucrarea lor a fost un succes. Când s-au întors, ei se bucurau și de faptul că demonii îi ascultaseră. Dar era un motiv și mai bun pentru a se bucura. Care era acesta? Luca 10:17,18

Isus a văzut că lucrarea Lui era învingătoare asupra lui Satana. Cerul avea să fie asigurat prin sacrificiul Său. Acum citește versetul 20.

Lucrarea lui Isus în Pereea era de mare succes. Liderii religioși aveau mai puțină influență asupra oamenilor de acolo decât în Iudeea. Mulțimile se adunau oriunde mergea. Isus îi pregătea pe ascultătorii Săi să înțeleagă lucruri foarte valoroase, deoarece avea de gând să se întoarcă mai târziu în Pereea și să le spună o pildă importantă.

Dar acum Isus a traversat râul Iordan înapoi în Iudeea. El era în Ierihon și vorbea unei mari adunări, atunci când un învățător al Legii s-a ridicat și a pus o întrebare importantă: „Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?”. În loc să-i dea o listă a lucrurilor de făcut, Isus l-a întrebat: „Ce este scris în Lege?” În răspunsul său, acesta citează Scripturile. Citește versetul 27.

Aplicație: Gândește-te la asta! Ascultarea de porunci arată dragostea noastră pentru Dumnezeu și pentru ceilalți. Nu putem să le respectăm fără acea iubire (1 Ioan 5:3). Noi nu avem dragoste decât dacă Dumnezeu trăiește în noi (1 Ioan 4:16). O, cât de mult dorește El să facă asta! El ne iubește atât de mult și vrea să ne dea o dragoste ca a Lui. El bate acum la ușa inimii tale. Apocalipsa 3:20