[marți, 7 septembrie] „Și-a îndreptat fața hotărât”

Isus a părăsit Ierusalimul după Sărbătoarea Corturilor și a încetat să mai vorbească despre Păstorul cel bun. Se întorsese în Galileea pentru a se îndepărta de liderii religioși care voiau să-L omoare. El știa că avea să fie răstignit ca Miel de Paști la Ierusalim, dar vremea nu venise încă. Și Satana știa asta. El făcea tot ce putea pentru a-L descuraja pe Isus. Isus era așa de tânăr! Mai erau încă atât de multe locuri unde putea să-i învețe și să-i vindece pe oameni fără a Se pune în pericol. De ce să Se întoarcă la Ierusalim, acolo unde preoții conducători Îl urau și voiau să-L omoare? Dar Isus știa că era timpul să Se întoarcă.

Acestea erau doar câteva dintre gândurile cu care Satana L-a ispitit pe Isus. Crezi că ai fi putut rezista știind că, dacă te-ai fi întors, ai fi fost ucis la Ierusalim? Dacă Isus ar fi cedat la oricare dintre acele ispite de a Se salva pe Sine însuși, am fi fost pierduți cu toții. Oh, cât de mulțumitori putem fi pentru că El „Și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim”!

Pentru a pregăti un loc unde să rămână peste noapte în călătoria lor, Isus a trimis pe Iacov și pe Ioan într-un sat samaritean. Dar când oamenii de acolo au auzit că mergea la Ierusalim, nu L-au primit. Iacov și Ioan erau atât de supărați, încât au vrut cheme foc din cer asupra acelui sat. Dar Isus nu-i forțează niciodată pe oameni să-L primească. Ce a spus El despre asta? Luca 9:55,56

În această călătorie, Isus a mers încet, oprindu-Se în multe locuri pentru a-i învăța pe oameni. După mai multe astfel de săptămâni, El a vizitat Ierusalimul pentru scurt timp. Apoi a mers din nou din loc în loc pentru a-i ajuta pe oameni. Acest lucru a continuat timp de mai multe săptămâni. De ce a călătorit Isus astfel? Pentru a atrage atenția multor oameni, astfel încât ei să observe lucrarea Lui care avea să se încheie prin răstignirea Sa pe cruce. Acela avea să fie sfârșitul acestei călătorii.

El „Și-a îndreptat fața hotărât” să meargă acolo, astfel încât să-ți ia locul pe crucea aceea.

Aplicație: Ești ferm în îndeplinirea misiunii lui Dumnezeu în viața ta? Sau l-ai lăsat pe Satan să îți distragă atenția?