[duminică, 29 august] Apa Vieții

Era momentul să participe la cele șapte zile de Sărbătoare a Corturilor din Ierusalim. Dar Isus a așteptat ca mulțimile să meargă înaintea Lui, pentru că voia ca atunci când va ajunge să treacă neobservat. Sosind „pe la jumătatea praznicului”, El a mers direct în curtea templului și a început să vorbească mulțimii uriașe adunate acolo. Ioan 7:14

La Praznicul Corturilor, oamenii locuiau în adăposturi făcute din ramuri. Această sărbătoare era ținută în amintirea părinților lor care locuiseră în corturi în pustie. Era ca o serbare a recoltei, o zi a recunoștinței și, în același timp, o aducere-aminte a grijii pe care Dumnezeu a purtat-o strămoșilor lor în pustie.

Ca reamintire a momentului în care Dumnezeu le oferise apă dintr-o stâncă, în timpul sărbătorii se ținea o ceremonie foarte impresionantă. Dimineața, cu trâmbițe răsunătoare, un preot aducea un urcior cu apă din pârâul Chedron.

Un alt preot stătea într-un capăt al altarului, lângă un bazin de argint. Cel care avea vasul plin cu apă înainta încet către altar. În cealaltă parte a altarului era un preot care ținea în mâini un urcior plin cu must.

Fiecare bazin era ca o pâlnie. Când preoții goleau urcioarele în aceste bazine, apa și mustul curgeau împreună prin tuburile acelea mari până la pârâul din vale.

Dar mult mai impresionante decât această ceremonie erau predicile clare și puternice pe care le rostea Isus zi de zi mulțimilor aflate în curtea templului. Cuvintele Sale îi țineau pe oameni atât de atenți încât uitau de orice altceva. Asta a stârnit furia liderilor religioși. Ei au trimis ofițeri ca să-L ia, dar și aceștia au fost fermecați de Cuvintele Sale. Versetele 15,31,32

În ultima zi a sărbătorii, după ce oamenii văzuseră o serie de ceremonii impresionante, dar care nu le răspunseseră nevoilor inimilor lor, Isus a zis: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea” (Ioan 7:37). Ofițerii s-au întors la preoți fără să-L fi luat pe Isus. Care a fost motivul lor? Versetele 45,46

Aplicație: Apa vieții oferită de Isus în acea zi era reprezentată de cuvintele rostite de El. Ele aduceau mântuirea tuturor celor care o doreau. Aceste cuvinte sunt scrise în Biblie și pentru noi.