[vineri, 27 august] Cine este cel mai mare?

Isus nu uitase de certurile și sentimentele rele dintre ucenicii Săi. Crezând că El nu-i va putea auzi, ei merseseră în urma Lui pe drumul spre Capernaum.

Așadar, atunci când erau singuri în casă, Isus i-a întrebat despre certurile lor: „Despre ce vorbeați unul cu altul pe drum?” Marcu 9:33,34

Niciunul nu răspundea nimic. Isus le spusese că avea să moară pentru ei. În comparație cu El, ambiția lor egoistă părea foarte greșită. S-au simțit rușinați și nu au vrut să răspundă lui Isus. Erau cu toții siguri că El știa deja răspunsul la acea întrebare. În cele din urmă, unul dintre ei a avut suficient curaj pentru a-L întreba: „Cine este mai mare în Împărăția Cerurilor?” Matei 18:1

În atitudinea lor, Isus a văzut același tip de mândrie și egoism cum avusese Lucifer în cer. El voise să aibă cea mai înaltă poziție de acolo (Isaia 14:14). Același spirit păcătos îi conducea pe fiecare dintre acei ucenici să vrea cea mai înaltă poziție în Împărăția lui Isus, iar ei încă așteptau ca aceasta să fie pe pământ. Cât de îngrijorat era Isus!

Pentru a-i învăța ce înseamnă a fi „cel mai mare”, Isus a chemat cu blândețe un copilaș și l-a îmbrățișat cu dragoste. El le-a spus ucenicilor că trebuie să se convertească și să devină la fel ca acel copilaș, fără să se mai gândească la ei înșiși — „De aceea, oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în Împărăția cerurilor”. Ar putea spune Isus asta despre tine? Citește Matei 18:1-5.

Aplicație: Când Isus a părăsit gloria cerului și a ajutat de bunăvoie pe alții toată viața Sa, El a demonstrat opusul mândriei și egoismului. Viața Lui de blândețe a arătat adevărata măreție. Dacă se smerește, oricine poate deveni „cel mai mare”. De asemenea, și tu poți să devii „cel mai mare” . Psalmul 18:35