[sâmbătă, 21 august]

Alege variantele corecte:

 1. Liderii religioși I-au cerut lui Isus un semn. Care era, de fapt, nevoia lor reală?
  a. Să fie de față la o înviere.
  b. Să vadă un lepros vindecat.
  c. Să vadă îngeri strălucitori care să-I anunțe nașterea.
  d. Să audă vocea lui Dumnezeu vorbind din cer.
  e. Să aibă de o minte nouă — „gândul” care era în Isus.
 1. Care era „aluatul fariseilor și al saducheilor”?
  a. Amestecul cu drojdie utilizat la prepararea pâinii.
  b. Pâinea cumpărată de la farisei și saduchei.
  c. Învățăturile greșite ale fariseilor și saducheilor.
 1. După ce au ajuns la Betsaida, ce le-a spus Isus ucenicilor să facă?
  a. Să cumpere pâine pentru că nu aveau.
  b. Să se păzească de aluatul fariseilor și al saducheilor.
  c. Să prepare ei înșiși pâine.
  d. Să nu cumpere niciodată pâine de la un fariseu sau de la un saducheu.
 1. Ce înseamnă: „Sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu”. Luca 9:27
  a. Isus a spus că unii vor trăi pentru a vedea a doua Sa venire.
  b. Isus a spus că unii vor vedea pe Moise, pe Ilie și gloria care reprezintă Împărăția Lui.
  c. Isus a spus că unii dintre ei nu vor muri niciodată.
 1. Care ucenic a răspuns la întrebarea lui Isus și a afirmat că el credea în Acesta ca Fiu al lui Dumnezeu, ca Mesia?
  a. Ioan
  b. Iuda
  c. Andrei
  d. Petru
  e. Iacov
  f. Bartolomeu
 1. Care dintre numele lui Isus înseamnă „Mesia”?
  a. Hristos b. Isus c. Mântuitor d. Doamne
 1. Timp de câți ani înainte de venirea lui Isus, sacrificiile animale au reprezentat moartea Lui pentru păcatele noastre?
  a. 500 b. 1 500 c. 3 000 d. 4 000
 1. Timp de câți ani înainte de venirea lui Isus, serviciile de la Sanctuar au arătat că Isus va muri pentru păcatele noastre?
  a. 500 b. 1 500 c. 3 000 d. 4 000