[duminică, 22 august] Fețe strălucitoare

Isus împreună cu Petru, Iacov și Ioan au rămas rugându-se toată noaptea pe munte, în Galileea. Cei trei ucenici nu ar mai fi vrut să părăsească muntele. Acolo L-au văzut pe Isus în gloria Lui cerească cu Moise și Ilie alături. Au căzut la pământ atunci când au auzit vocea lui Dumnezeu din norul luminos. Ce momente sfinte și emoționante! Petru chiar a numit acel loc „muntele cel sfânt” când a scris despre el mulți ani mai târziu. 2 Petru 1:16-18

Dar ei trebuiau să se întoarcă la cei nouă ucenici rămași la poalele muntelui. După ce slava a trecut, Isus i-a atins pe ucenici și le-a spus să nu se teamă. În timp ce coborau de pe munte, Isus le-a zis celor trei să nu spună nimănui despre ceea ce se întâmplase în acea noapte, până când El nu avea să fie „înviat din morți” (Matei 17:9). Asta i-a nedumerit. Se întrebau unul pe altul ce însemna „înviat din morți”. Ei încă nu înțeleseseră și sperau că nu va muri.

Oamenii se adunaseră deja în jurul celor nouă ucenici. Când L-au văzut pe Isus venind, au alergat să-L întâlnească. Un tată adusese pe fiul său posedat de demoni pentru ca ucenicii să-l vindece. În timpul călătoriei lor misionare ei, alungaseră mulți demoni în numele lui Isus (Marcu 6:7,12,13). S-a întâmplat ceva diferit de această dată? Marcu 9:14-18

Cei nouă discipoli se simțeau groaznic. Ei se făcuseră de rușine pe ei înșiși și pe Isus. Nu puteau să înțeleagă de ce. Erau cărturari în mulțime care spuneau că nici Isus, nici ucenicii Săi nu erau capabili să scoată afară acest demon. Ei voiau să dovedească faptul că Isus și ucenicii Lui erau șarlatani, iar oamenii păreau gata să-i creadă.

Cât de ușurați au fost cei nouă ucenici când L-au văzut pe Isus venind împreună cu ceilalți trei! Dar ce li se întamplase? Slava cerească pe care o văzuseră în noaptea aceea, pe munte, le lăsase fețele pline de strălucire, iar oamenii îi priveau mirați.

Aplicație: Sinai (Exodul 34:28-30). S-a întâmplat și lui Ștefan când a fost dus înaintea consiliului iudeilor (Fapte 6:15). Și ție ți se poate întâmpla acest lucru dacă te apropii de Dumnezeu și ajuți în transmiterea mesajului final către lume. (Istoria Mântuirii, p. 401)