[vineri, 20 august] Schimbarea la față

Ucenicii Lui Isus erau triști. Ei nu puteau să înțeleagă de ce El ar vrea să meargă la Ierusalim ca să sufere și să moară. Erau într-o zonă sigură din țară, iar dușmanii Săi nu ar fi putut ajunge la El. De ce nu puteau să locuiască și să lucreze în orașele și satele din apropiere de Cezarea lui Filip?

Dar Isus i-a condus înapoi spre sud. Probabil că a oprit de multe ori pentru a-i învăța pe oameni de-a lungul drumului. După șase zile pline, s-au oprit în Galileea la baza unui munte. Lăsând nouă dintre ucenici la baza muntelui, Isus a urcat împreună cu Petru, Iacov și Ioan sus pe munte. Matei 17:1

S-au oprit într-un loc potrivit, și Isus a mers la o parte să Se roage. A stat pe genunchi timp de multe ore, rugându-Se pentru puterea de a îndura suferința care se afla înaintea Lui. De asemenea, S-a rugat ca ucenicilor Săi să nu li se piardă credința în El ca Fiu al lui Dumnezeu. Cei trei care erau cu El s-au rugat, de asemenea, dar în curând au adormit.

Isus a continuat să se roage și să ceară Tatălui Său să le permită ucenicilor să vadă o parte din slava Lui pe care o avea în ceruri. Acest lucru i-ar fi întărit și le-ar fi crescut credința că El era Fiul lui Dumnezeu.

Rugăciunea Lui a primit răspuns. Cerul părea să se deschidă și o lumină strălucitoare L-a înconjurat pe Isus. S-a unit cu lumina naturii Sale divine care strălucea prin natura Sa umană. El a stat în picioare și au apărut doi oameni din cer: Moise și Ilie. Ei L-au asigurat că moartea Lui ar face mântuirea posibilă pentru fiecare om. Luca 9:29-31

Când ucenicii s-au trezit, deja pierduseră multe din ceea ce Moise și Ilie spuseseră. Dar Petru, care dorea să rămână acolo, a sugerat crearea de adăposturi pentru ei. Ce s-a întâmplat înainte de a termina de vorbit? Versetele 32-36

Înainte de a părăsi Cezareea lui Filip, Isus le spusese ucenicilor că unii dintre ei nu aveau să moară până nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru s-a împlinit când cei trei ucenici au văzut în acea lumină strălucitoare un simbol al Împărăției lui Dumnezeu și au auzit vocea Tatălui.

Din acea Împărăție făceau parte: Isus, ca Rege plin de slavă, Moise, ca reprezentant al poporului lui Dumnezeu care va fi înviat din morți, și Ilie, ca reprezentant al celor care, fiind în viață, vor fi luați la cer atunci când Isus va reveni.

Aplicație: Ce moment palpitant va fi! Fie că vom fi înviați, așa cum s-a întâmplat cu Moise, fie că vom fi în viață, ca Ilie, toți vom fi luați la cer și vom sta alături de Isus o veșnicie!