[marți, 17 august] Aluatul fariseilor

După ce Isus și ucenicii au ajuns la Betsaida, El i-a avertizat să se ferească de „aluatul fariseilor și al saducheilor”. Aluatul este utilizat pentru a face pâine.

Ucenicii uitaseră să cumpere pâine înainte de a părăsi Magdala, așa că trebuiau să cumpere din Betsaida. Când au auzit avertizarea lui Isus, au crezut că le spunea să nu cumpere pâine de la farisei sau de la saduchei. Matei 16:5‑7

De ce s-ar fi îngrijorat că au uitat să cumpere pâine? Ei mai aveau o bucată de pâine (Marcu 8:14), și, împreună cu Isus, erau doar 13 la număr. Dar Isus folosise numai cinci pâini pentru a hrăni multe mii de oameni într-o singură ocazie și doar șapte pâini pentru a hrăni alte multe mii cu altă ocazie. Nu ar fi putut El să hrănească 13 persoane cu o pâine?

Dar Isus nu vorbea despre aluatul folosit pentru a face pâine. El spunea despre „doctrina fariseilor și a saducheilor”. Tocmai veneau din Magdala, acolo unde se întâlniseră cu ei, iar acum El îi avertiza pe ucenicii Lui să nu fie influențați de lucrurile greșite pe care le spuneau aceștia. Matei 16:8-12

Dar ucenicii fuseseră deja influențați de unele dintre învățăturile false ale acestor lideri religioși. Încă din copilărie, li se spusese că Mesia avea să vină ca un rege cuceritor.

Ucenicii căutau încă să obțină poziții importante pentru ei înșiși. Ei chiar doreau ca Isus să le fi dat fariseilor și saducheilor semnul din cer pe care îl ceruseră în Magdala. Ei credeau că Isus avea nevoie de sprijinul acelora pentru a deveni regele pe care încă îl așteptau.

Aluatul învățăturilor false despre Mesia bloca mințile ucenicilor. Chiar până la momentul înălțării lui Isus la ceruri, ei aveau să aștepte ca El să facă din Israel un mare regat. Faptele apostolilor 1:6

Aplicație: Învățăturile acelor lideri erau un aluat rău. Isus a vorbit și despre aluatul bun (Matei 13:33). Deci, există ambele tipuri de aluat. Aluatul bun al adevărului și al Duhului Sfânt ne dezvoltă tot așa cum drojdia face ca aluatul de pâine să crească. Dar aluatul rău, compus din neadevăruri și neînțelegere, ne poate îndruma greșit (Romani 6:16). Care dintre cele două variante lucrează în mintea ta?