[joi, 12 august]Hrănirea celor 4000

Când Isus s-a întors din Fenicia, El și ucenicii s-au îndreptat spre partea de est a Mării Galileii. Mergând pe jos, spre sud, pe malul estic, au ajuns în acea parte de țară unde Isus vindecase pe cei doi demonizați.

Pentru că acei demoni intraseră într-o turmă mare de porci provocând distrugerea lor, oamenii de acolo L-au rugat pe Isus să plece de la ei. Cei doi bărbați doriseră să meargă cu El, dar Isus i-a îndemnat să rămână și să spună și celor din zona lor ce făcuse Dumnezeu pentru ei.

Trecuseră aproximativ șase luni de când Isus îi vindecase pe acei oameni, iar ei fuseseră misionari credincioși. În acest timp scurt, ei treziseră mult interes pentru Isus. De această dată, când Isus a ajuns acolo s-a adunat repede o
mulțime de oameni în jurul Său.

Au adus pe un om care nu putea auzi și vorbi corect, iar Isus l-a vindecat. Deși l-a rugat să nu spună nimănui despre vindecare, el a spus tuturor. Oameni de peste tot au auzit curând despre Isus și au vrut să-L vadă. Marcu 7:32-37

Când deja se adunaseră foarte mulți oameni, Isus a urcat pe un munte, iar mulțimea a mers după El. Ei i-au așezat pe oamenii bolnavi la picioarele Lui și au privit uluiți cum El îi vindeca. Aceștia erau oameni păgâni, dar „slăveau pe Dumnezeul lui Israel” pentru ceea ce vedeau și auzeau. Matei 15:29-31

Timp de trei zile, 4 000 de bărbați, în afară de femei și copii, au dormit noaptea sub cerul liber, iar în timpul zilei, L-au ascultat pe Isus predicând. La finalul acelor zile, mâncarea lor se terminase. Isus nu a vrut ca ei să plece flămânzi, așa că le-a spus ucenicilor despre preocuparea Sa. Versetele 32-38

Ucenicii nu erau la fel de preocupați de acei păgâni, cum fuseseră în legătură cu iudeii pe care Isus îi hrănise cu un prânz împrumutat de la acel băiat. Cu toate acestea, Isus i-a hrănit și pe acești păgâni la fel cum îi hrănise și pe iudei, și toți au plecat cu inimi recunoscătoare.

Aplicație: Ucenicii încă nu scăpaseră de toate prejudecățile față de oamenii de o altă cultură sau religie. Ai descoperit și la tine astfel de probleme?